Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang bao gồm những gì?

Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang bao gồm những gì?Đánh giá bài viết HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn: Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang bao gồm những gì? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: […]

Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang bao gồm những gì?
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang bao gồm những gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013;
 • Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nội dung kiến thức về các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

     Ngoài các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật, tại Điều 22 Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang còn quy định về các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chính từ sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được hỗ trợ bằng 50% giá đất nông nghiệp tương ứng trong Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích thực tế thu hồi nhưng không vượt quá 02 ha đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; 30 ha đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có nguồn sống chính từ sản xuất nông nghiệp làm căn cứ hỗ trợ.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề theo quy định sau:

 • Thu hồi trên 70% diện tích của một định xuất giao ruộng thì được hỗ trợ đào tạo nghề 01 lao động (được cộng gộp các Quyết định thu hồi đất trước đó chưa được hỗ trợ).
 • Kinh phí hỗ trợ: 3.500.000 đồng/lao động.
 • Phương thức thanh toán:
  • Trường hợp lao động đi học nghề tại các cơ sở đào tạo thì kinh phí học nghề được chi trả cho cơ sở đào tạo.
  • Trường hợp lao động tự lo việc học nghề thì kinh phí học nghề được chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân.
hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang

hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang

3. Hỗ trợ thuê nhà ở:

     Người có đất ở Nhà nước thu hồi được bố trí tái định cư thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới mà phải thuê chỗ ở được hỗ trợ tiền thuê nhà ở như sau:

 • Mức tiền thuê nhà đối với các phường, xã thuộc Thành phố Bắc Giang: 300.000 đồng/01 nhân khẩu/01tháng; đối với các thị trấn: 250.000 đồng/01 nhân khẩu/01 tháng; đối với các xã còn lại: 200.000 đồng/01 nhân khẩu/01 tháng.
 • Hộ độc thân thì mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 600.000 đồng/01 hộ/01 tháng nếu thuộc Thành phố Bắc Giang; 500.000 đồng/01 hộ/01 tháng đối với các thị trấn và 400.000 đồng/01 hộ/01 tháng đối với các xã còn lại.
 • Thời gian thuê nhà ở tối đa là 09 tháng kể từ ngày được giao đất tái định cư.
 • Nhân khẩu được hỗ trợ: Là số nhân khẩu thường trú thực tế của hộ gia đình, cá nhân trước ngày thông báo thu hồi đất và được cơ quan Công an cấp xã xác nhận. Trường hợp đặc biệt giao cho cơ quan phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định.

4. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21 Quy định này và các Khoản 1, 2, 3 Điều này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hình thức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người có đất Nhà nước thu hồi.

     Để được tư vấn chi tiết về các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!