Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhất

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhấtĐánh giá bài viết THU HỒI ĐẤT Ở TẠI QUẢNG NINH Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhất Kiến thức của […]

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết

THU HỒI ĐẤT Ở TẠI QUẢNG NINH

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất ở tại Quảng Ninh:

     Điều 6 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

     1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

     a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. diện tích đất ở hoặc nhà ở để bồi thường là diện tích đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư đã được xây dựng theo quy hoạch;

     Trường hợp có chênh lệch giá trị giữa đất ở hoặc nhà ở bồi thường với đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

  • Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;
  • Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP;
thu hồi đất ở tại Quảng Ninh

thu hồi đất ở tại Quảng Ninh

     b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

     2. Diện tích không đủ điều kiện để ở là diện tích không đủ điều kiện tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Quảng Ninh theo quy định mới nhất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!