Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất Kiến thức của Luật […]

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Nội dung kiến thức về chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng:

     Việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất được quy định tại Điều 4 Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng như sau:

     Chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp không có hồ sơ, chứng từ chứng minh quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được tính như sau:

1. Đối với đất nuôi trồng thủy sản

 • Đất nuôi trồng thủy sản do địa phương đầu tư và ký hợp đồng cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 15% giá đất, Ủy ban nhân dân cấp xã được bồi thường bằng 15% giá đất nuôi trồng thủy sản cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đất nuôi trồng thủy sản do địa phương ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 20% giá đất nuôi trồng thủy sản cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đất nuôi trồng thủy sản do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang thì được bồi thường bằng 20% giá đất nuôi trồng thủy sản cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đất nuôi trồng thủy sản do các tổ chức kinh tế quản lý, giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng 10% giá đất, tổ chức kinh tế được bồi thường bằng 10% giá đất nuôi trồng thủy sản cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đối với đất nuôi trồng thủy sản đạt các tiêu chí về sản xuất hiệu quả, giá trị kinh tế cao thì mức bồi thường quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo hệ số (k) bằng 2;
 • Trường hợp trong hợp đồng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản có quy định nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi kèm theo thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ quy định của pháp luật và nội dung hợp đồng do các bên liên quan cung cấp để xác định quyền lợi hợp pháp của mỗi bên được hưởng.
chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng

chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng

2. Đối với đất rừng sản xuất

 • Đất rừng sản xuất thuộc quỹ đất công ích do địa phương đầu tư giao các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 8% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đất rừng sản xuất thuộc quỹ đất công ích do địa phương ký hợp đồng với các hộ gia đình, cá nhân; đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang hoặc do nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 12% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Đất rừng sản xuất do các tổ chức kinh tế quản lý, giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 5% giá đất, tổ chức kinh tế quản lý rừng được bồi thường 10% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí trong bảng giá đất;
 • Trường hợp trong hợp đồng sử dụng đất rừng sản xuất có quy định nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi kèm theo thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ quy định của pháp luật và nội dung Hợp đồng do các bên liên quan cung cấp để xác định quyền lợi hợp pháp của mỗi bên.

3. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 20% giá đất theo mục đích sử dụng cùng vị trí trong bảng giá đất.

4. Đối với đất làm muối thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 20% giá đất theo mục đích sử dụng cùng vị trí trong bảng giá đất,

5. Đối với đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) thì người sử dụng đất được bồi thường bằng 20% giá đất theo mục đích sử dụng cùng vị trí trong bảng giá đất nhưng không quá 500.000,0 đồng/m2.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Phòng khi thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!