Tài sản hình thành khi ly thân có phải là tài sản chung của vợ chồng

Tài sản hình thành khi ly thân có là tài sản chung của vợ chồng : theo nguyên tắc tài sản làm ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, khi "ly thân"...

TÀI SẢN HÌNH THÀNH KHI LY THÂN CÓ PHẢI LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Câu hỏi của bạn:

   Tài sản hình thành khi ly thân có phải là tài sản chung của vợ chồng không? 

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Quyền tài sản của vợ chồng là một trong những loại quyền cơ bản và quan trọng đối với cuộc sống chung của vợ chồng. Về nguyên tắc, tài sản của vợ chồng làm ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, và quyền tài sản riêng được xác lập sau khi một trong hai người chết trước hoặc ly hôn thì tài sản sẽ được đưa ra phân chia . Tuy nhiên, nhiều người còn phân vân và chưa hiểu rằng liệu tài sản hình thành khi ly thân của vợ chồng có là tài sản chung của vợ chồng hay không vì lúc này họ không ở chung và không hề xác lập tài sản đó “cùng nhau”.  

      Thực tế, tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tài sản chung hoặc tài sản riêng. Để hiểu hơn về vấn đề này, Công ty Luật Toàn Quốc của chúng tôi tư vấn cho bạn đọc những vấn đề như sau:

1. Tài sản của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân

      Để xét xem tài sản hình thành khi ly thân có phải là tài sản chung của vợ chồng hay không ta xét xem tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gồm những tài sản gì.

a.  Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

  Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

” Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

       Như vậy, tài sản chung cơ bản nhất của vợ chồng phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh… nhằm đóng góp vào khối tài sản chung của vợ chồng, được cả hai thỏa thuận, đồng ý là tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng còn là tài sản mà vợ chồng được tặng cho, thừa kế chung từ ông bà, cha mẹ, bạn bè… mà cả vợ chồng là những chủ thể đứng tên trong bản di chúc.  Và những tài sản khác được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

      Ngoài ra tài sản chung của vợ chồng còn do vợ chồng thỏa thuận với nhau

     Tài sản chung của vợ và chồng được xác lập theo thỏa thuận tức là dựa trên ý chí tự nguyện, mong muốn đóng góp tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản khác nhưng được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng.

      Tài sản chung của vợ chồng dựa trên thỏa thuận có thể là:

  • Là tài sản chung của vợ và tài sản chung của chồng trước hôn nhân và được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
  • Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân và được vợ chồng thỏa thuận là thuộc tài sản chung của vợ chồng;
  • Tài sản của vợ hoặc chồng được tặng, cho… trong thời kỳ hôn nhân nhưng được vợ và chồng thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng;
  • Các loại tài sản khác được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

      Như vậy, tài sản được xác định tài sản chung của vợ chồng rất đa dạng và phong phú. Các cặp vợ chồng có thể thỏa thuận việc xác định tài sản chung, tài sản riêng khác phù hợp với quy định của pháp luật.

tài sản hình thành khi ly thân

tài sản hình thành khi ly thân

b. Tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

     Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gồm:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng…”

      Như vậy, ngoài tài sản chung thì vợ chồng còn có tài sản riêng như quy định của pháp luật hoặc tài sản do vợ chồng thỏa thuận là tài sản riêng của mỗi người điều được pháp luật công nhận và bảo vệ. Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng, có quyền sử dụng tài sản của mình để đáp ứng các nhu cầu cá nhân hoặc thỏa thuận cùng sử dụng tài sản riêng của mỗi bên nhằm đáp ứng nhu cầu chung của gia đình.

2. Tài sản hình thành khi ly thân có phải là tài sản chung của vợ chồng?

      Trong trường hợp bạn thắc mắc  tài sản hình thành khi ly thân có là tài sản chung của vợ chồng không thì trước hết, chúng tôi muốn giải thích cho bạn hiểu rằng Luật hôn nhân và gia đình hiện  nay không có chế định về ly thân. Ly thân trên thực tế chúng ta có thể hiểu rằng là sự sống riêng và vợ và chồng trong một khoảng thời gian nhất định; cả hai vợ chồng không ăn chung, ở chung, không sinh hoạt vợ chồng. Mục đích của ly thân là để giảm thiểu những bất hòa, căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hôn nhân… do đó, trong thời gian ly thân hai bạn vẫn là vợ chồng được pháp luật công nhận, có quyền và nghĩa vụ nhất định đối với nhau, với tài sản chung và đối với con cái.

      Do vậy , về mặt nguyên tắc tài sản hình thành khi  ly thân là tài sản chung của vợ chồng nếu hai bạn không có thỏa thuận gì khác. Thỏa thuận ở đây có thể là tài sản làm ra thời kỳ ly thân của ai là của mình người đó, không thuộc tài sản chung của vợ chồng hay thỏa thuận phân chia theo tỉ lệ cho mỗi bên.

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về tài sản hình thành khi ly thân có là tài sản chung của vợ chồng. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500  để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: