Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn...điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm điều kiện chung và điều kiện riêng..

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

Kiến thức cho bạn:

     Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của luật xây dựng 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Nội dung tư vấn:

     Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy – nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

     Các điều kiện cụ thể đối với từng loại công trình được quy định như sau:

     Thứ nhất, điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là điều kiện chung gồm

  • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;
  • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

     Thứ hai, các điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho từng loại công trình khác nhau, gồm:

  • Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

     Thứ ba, hồ sơ đề nghị được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn hoàn toàn giống như hồ sơ xin cấp phép xây dựng đối với các công trình được quy định trong luật xây dựng 2014.

     Chi tiết tham khảo tại: 

    Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014 

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: