Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014...Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG MỚI THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

Kiến thức cho bạn:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014 bao gồm những loại giấy tờ, văn bản nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung tư vấn:

     Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014 hiện hành.

     Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

     Tùy thuộc vào từng loại công trình, từng cấu trúc của công trình mà phải có các loại văn bản, giấy tờ khác nhau khi đề nghị xin cấp phép xây dựng đối với từng loại, cụ thể gồm có:

     Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

     1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

     a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

     b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

    d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

     2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

     a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

     b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

     d) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

     đ) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

     3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

     a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;

    b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

     c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

     4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

     a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

     b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

     5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

     a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

     b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

     6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:

     a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

     b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

     7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ (khoản 3, điều 41, nghị định 59/2015/NĐ- CP quy định về hồ sơ xin cấp phép xây dựng cho công trình xây dựng mới đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế gồm có: 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng; b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định; d) Các tài liệu khác theo quy định của hiệp định hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.”

     Riêng đối với các công trình tín ngưỡng thì hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới phải bao gồm các loại giấy tờ được quy định tại khoản 2, điều 41, nghị định 59/2015/NĐ- CP như sau:

     “2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng:

     a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng;

     b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định;

     d) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.”

     Trên đây là các văn bản, giấy tờ cần phải có trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: