Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình...hồ sơ chuẩn bị tùy thuộc vào từng loại công trình

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

Kiến thức cho bạn:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định của luật xây dựng 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Nội dung tư vấn:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định luật xây dựng 2014.

Theo khoản 17 điều 3 Luật Xây dựng 2014:

“17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”

     Tại điều 96, luật xây dựng 2014 và điều 12, thông tư 15/2016/TT- BXD quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình bắt buộc phải bao gồm các loại giấy tờ, văn bản đã được nêu tên. Loại công trình khác nhau sẽ có các giấy tờ bắt buộc khác nhau. Cụ thể các giấy tờ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (mẫu tại phụ lục số 01, thông tư 15/2016/TT- BXD)
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  • Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.
giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
  • Đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa hoặc bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

     Bạn cũng có thể tham khảo quy định của pháp luật xây dựng về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định mới nhất tại: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014 

     Và các trường hợp xây dựng mà không cần phải xin cấp giấy phép xây dựng tại: Các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo luật xây dựng 2014     

     Trên đây là các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị và không theo tuyến ngoài đô thị. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: