Biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn

Biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn: Ta gửi đơn yêu cầu lên TAND có thẩm quyền yêu cầu áp dụng biện pháp...

BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN CHỒNG TẨU TÁN TÀI SẢN TRONG THỜI GIAN CHỜ THỎA THUẬN LY HÔN

Câu hỏi của bạn:

     Tôi muốn hỏi. Nếu tôi muốn ngăn chặn việc chồng làm giả giấy tờ để bán đi những tài sản sở hữu chung, trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn. Tôi phải làm như thế nào??? Vì hiện tại tôi đã phát hiện ra việc chồng tôi giả chữ kí của tôi để mua bán đất chung của 2 vợ chồng.  Như vậy, phải áp dụng biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư: 

     Chào bạn!

    Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn cho nội dung biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn như sau:

     Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng.

     Để đi giải quyết vấn đề bạn hỏi biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn chúng ta phải xét xem những tài sản nào là của vợ và chồng thời kỳ hôn nhân.

     Tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Khoản 1  Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình như sau:

” 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

     Quy định về giao dịch liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung quy định tại Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình như sau: 

” 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình”

      Đối với trường hợp của bạn, chồng bạn đang có hành có làm giả giấy tờ để bán đi những tài sản sở hữu chung của hai vợ chồng trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn và loại tài sản ở đây là bất động sản chung của hai vợ chồng. Trường hợp này nếu chồng bạn muốn bán hai mảnh đất chung của hai vợ chồng thì cần có sự thỏa thuận bằng văn bản của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, chồng bạn lại đang có hành vi giả mạo chữ ký của bạn để bán hai mảnh đất trên trong thời gian chờ giải quyết thỏa thuận ly hôn. Như vậy việc bạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tả sản là hoàn toàn có cơ sở.

     Về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Điều 117 BLDS 2015 quy định:

” 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

     Như vậy, trong tình huống của bạn những giao dịch mua bán mảnh đất của chồng bạn với người thứ ba sẽ bị vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện cần có của bạn, bạn hoàn toàn không có ý nguyện bán hai mảnh đất này trong khi cần chữ ký của cả hai vợ chồng.( Theo Điều 122 BLDS 2015 ). Tất cả chỉ là hành vi giả mạo của chồng bạn mà thôi. 

2. Biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn.

a. Biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn

      Trong quá trình tòa án giải quyết các vụ việc dân sự, đôi khi tòa án phải quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm thi hành án. Các biện pháp này gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản

      Trong trường hợp của bạn, hai bạn đang chờ giải quyết thuận tình ly hôn nhưng chồng bạn đang có hành vi giả mạo chữ ký của bạn để bán tài sản chung, tránh nghĩa vụ phân chia tài sản khi tòa giải quyết ly hôn cho vợ chồng bạn. Do đó,  đây là hành vi tẩu tán tài sản của chồng bạn,  bạn có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền áp dụng một số biện pháp khẩn cấp sau trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự của bạn: 

 Điều 120 BLTTDS 2015 : Kê biên tài sản đang tranh chấp

“1. Kê biên tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản.

2. Tài sản bị kê biên có thể được thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc lập biên bản giao cho một bên đương sự hoặc người thứ ba quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án.”

Điều 121 BLTTDS 2015: Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp

“Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp cho người khác.”

Điều 127. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định

” Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.”

     Như vậy, khi tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thực hiện một số hành vi nhất định,cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp, cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp…. thì chồng bạn không được thực hiện hành vi bị cấm nữa nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là buộc phải thực hiện một số hành vi nhất định thì chồng bạn có nghĩa vụ phải thực hiện những hành vi đó phải thực hiện, nếu không thực hiện cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

b. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

      Để thực hiện biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn, bạn tiến hành thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Điều 133 BLTTDS 2015: 

“1. Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

d) Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ) Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Tùy theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.”

     Đối với trường hợp của bạn, bạn sẽ làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nên nhớ nội dung đơn phải có các nội dung trên và gửi lên Tòa án nơi sẽ tiến hành giải quyết ly hôn cho hai để yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về biện pháp ngăn chặn chồng tẩu tán tài sản trong thời gian chờ thỏa thuận ly hôn. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500  để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: