Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Kiến thức của bạn:

     Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

     Theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND các cấp, được phân cấp như sau:

  • UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức
  • UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 hec-ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

     Trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thì đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng cần phải được thẩm định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật Đất đai 2013.

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại cơ quan tài nguyên và môi trường

     Bước 2: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người có yêu cầu để lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

 

3. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư

     Bước 1: Cơ quan tài nguyên và môi trường tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn trình UBND cùng cấp để báo cáo UBND cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

  • UBND cấp tỉnh chủ trì thẩm định, trình HĐND cấp tỉnh thông qua
  • Hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

     Bước 3: UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất

4. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các loại đất khác

     Trình tự, thủ tục cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với các loại đất thông thường được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

     Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

     Trên đây là các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

Liên kết tham khảo: