Thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương khi nào?

Từ ngày 01/01/2021, thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 trở lên

Câu hỏi của bạn:

    Chào Luật sư, hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty về công nghệ. Thời gian làm việc của công ty tôi được tính từ 9h sáng đến 17h chiều cùng ngày tức là 8 tiếng, trong đó có 30 phút nghỉ ăn trưa. Trước đây, thời gian làm việc để tính lương của tôi là 8 tiếng, tức có tính cả thời gian nghỉ ăn trưa. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, tôi chỉ được tính lương làm việc cho 7 tiếng rưỡi. Tôi có thắc mắc thì công ty nói rằng do từ năm 2021 có quy định mới trong việc tính giờ làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ đó không còn được tính vào thời gian làm việc như trước đây nữa. Tôi không biết căn cứ mà công ty đưa ra được quy định tại điều luật nào và lý do đó của công ty có đúng hay không. Rất mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

   Câu trả lời của Luật sư:

    Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương như sau:

    Căn cứ pháp lý:

1. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương là gì?

      Thời gian làm việc được hiểu là khoảng thời gian người lao động bỏ ra để thực hiện một công việc nào đó theo hợp đồng làm việc để được trả lương. Thông thường, thời gian làm việc trong một ngày trong điều kiện bình thường là 8 tiếng. Tùy thuộc vào tính chất công việc, người sử dụng lao động có thể sắp xếp thời gian làm việc là liên tục hoặc chia thành các ca làm việc nhỏ và bố trí thời gian nghỉ giữa giờ hoặc thời gian nghỉ giữa các ca cho người lao động một cách hợp lý. Thời gian nghỉ cụ thể tuỳ thuộc vào tổ chức lao động của đơn vị, doanh nghiệp, không nhất thiết mọi người lao động phải nghỉ cùng một lúc giữa ca,… Trong một số trường hợp, thời gian nghỉ giữa giờ sẽ được tính vào thời gian làm việc có hưởng lương.

    Thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương là khoảng thời gian người lao động được nghỉ giữa các ca làm việc hoặc giữa khoảng thời gian làm việc liên tục mà vẫn được tính vào thời gian làm việc có hưởng lương. 

2. Quy định của pháp luật lao động về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương

    Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực và kèm theo một số thay đổi so với quy định của Bộ luật lao động 2012 trong đó có thay đổi về quy định thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương. Như đã phân tích, người lao động làm việc liên tục trong một khoảng thời gian hoặc làm việc theo ca sẽ có thời gian nghỉ giữa giờ. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nghỉ giữa giờ đều được tính vào thời gian làm việc và được trả lương

2.1. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương áp dụng từ trước ngày 01/01/2021.

Điều 108, Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc
1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.
2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.
3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

     Như vậy, theo quy định trước đây, người lao động làm việc trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn (quy định tại Điều 5, Nghị định 45/2013/NĐ-CP) thì có thời gian nghỉ giữa giờ làm việc ít nhất 30 phút đối với người lao động làm việc vào ban ngày và ít nhất là 45 phút đối với người lao động làm việc vào ban đêm. Thời gian nghỉ này sẽ được tính vào thời giờ làm việc để được hưởng lương.
    Trường hợp của bạn làm việc liên tục từ 9h sáng đến 17h chiều tức làm việc trong 8 tiếng liên tục. Đối chiếu với quy định của bộ luật lao động 2012 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 thì thời gian nghỉ trưa 30 phút đó được tính vào thời gian làm việc có hưởng lương. Do đó, thời gian làm việc để tính lương của bạn đến ngày 31/12/2020 là 8 tiếng như bạn đã phản ánh là đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương áp dụng từ ngày 01/01/2021.

    So với quy định tại Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan, quy định về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương theo Bộ luật lao động 2019 được áp dụng từ ngày 01/01/2021 đã có sự thay đổi, cụ thể Điều 109 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 109. Nghỉ trong giờ làm việc
1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.
Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.
2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

3. Hậu quả pháp lý đối với người sử dụng lao động vi phạm quy định về trả lương đối với thời gian nghỉ giữa ca được tính lương.

    Mặc dù quy định về thời gian nghỉ giữa giờ theo quy định hiện nay có phần dễ dàng so với quy định trước đây, nhưng điều kiện để thời gian nghỉ giữa giờ được hưởng lương lại khó khăn hơn, cụ thể:

   Theo quy định về thời gian nghỉ giữa giờ được hưởng lương tại Điều 109 Bộ luật lao động 2019, được hướng dẫn chi tiết tại Điều 63, Điều 64 Nghị định 145/2002/NĐ-CP thì thời gian nghỉ giữa giờ được hưởng lương chỉ áp dụng khi người lao động làm việc theo ca liên tục có ca làm việc được bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục) và phải đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên;
  • Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

     Ngoài trường hợp tính lương cho thời gian nghỉ giữa giờ làm việc theo ca liên tục tại quy định trên, pháp luật khuyến khích các bên thương lượng thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc.

     Như vậy, theo quy định hiện nay, thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương chỉ áp dụng cho người lao động làm việc theo ca liên tục theo quy định như trên. Đối với trường hợp của bạn làm việc liên tục trong 8 tiếng, tuy nhiên theo như bạn phản ánh, ca làm việc của công ty bạn chỉ có 1 ca bắt đầu từ 9h sáng đến 17h chiều. Do đó, có thể hiểu rằng trường hợp của bạn không phải làm việc theo ca liên tục. Vì vậy, thời gian nghỉ giữa giờ của bạn sẽ không được tính vào thời gian làm việc có hưởng lương. Việc công ty không tính thời gian nghỉ trưa 30 phút của bạn vào thời gian làm việc từ ngày 01/01/2021 là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

    Kết luận: So với quy định trước đây, một số quy định tại Bộ luật lao động 2019 đã có một số thay đổi trong quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nói chung và thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương nói riêng. Theo đó, chỉ đối với người lao động làm việc theo ca liên tục với thời gian làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên và có thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc không quá 45 phút mới tính lương cho thời gian nghỉ giữa giờ.  

Tình huống tham khảo: 

    Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi là công nhân trong một công ty may mặc. Công ty tôi có chia làm 3 ca làm việc liên tục là ca 1 từ 7h sáng đến 14h30 chiều; Ca 2 từ 15h đến 22h30; Ca 3 từ 23h đến 6h30 sáng hôm sau. Trong mỗi ca làm việc có 45 phút để nghỉ giữa ca. Tôi muốn hỏi Luật sư, thời gian nghỉ giữa ca đó của chúng tôi có được tính lương hay không. Rất mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn. 

    Theo quy định của pháp luật lao động hiện nay về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

   Đối với trường hợp bạn phản ánh, công ty bạn bố trí làm việc theo ca chia làm 3 ca, thời gian làm việc trong mỗi ca là 7 tiếng rưỡi, thời gian chuyển tiếp giữa mỗi ca là 30 phút. Trường hợp của bạn là làm việc theo ca liên tục, hoàn toàn đủ điều kiện để tính thời gian nghỉ giữa giờ vào thời gian làm việc có hưởng lương. Như vậy, 45 phút nghỉ giữa ca của bạn sẽ được tính vào thời gian để tính lương. Do đó, tổng thời gian làm việc để tính lương trong một ca làm việc của bạn là 7 tiếng 30 phút.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương như thời gian nghỉ giữa giờ là bao nhiêu, lương tính cho thời gian nghỉ giữa giờ được quy định như thế nào… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về thời gian nghỉ giữa giờ được tính lương và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.      

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Kiều