Quy định về miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Quy định về miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được căn cứ tại Điều 59 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể việc miễn, giảm như sau:

MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Nội dung kiến thức:

     Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 59 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

  • Người được miễn, giảm tiền thuê nhà phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở (bao gồm người đại diện đứng tên trong hợp đồng và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà);
  • Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở chỉ xét một lần cho người thuê; trường hợp thuê nhiều nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì chỉ được hưởng miễn, giảm tiền thuê đối với một nhà ở;
  • Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì chỉ được hưởng mức cao nhất;
  • Trường hợp trong một hộ gia đình có từ hai người trở lên đang thuê nhà ở thuộc diện được giảm tiền thuê thì được miễn tiền thuê nhà ở.

 

2. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

     Được quy định tại Khoản 2, đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm:

  • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng;
  • Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
  • Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

3. Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

     Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

     Đối với hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị nếu được thuê nhà ở thì được giảm 60% tiền thuê nhà ở phải nộp; đối với hộ nghèo, cận nghèo thì mức giảm này được tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng thành viên trong hộ gia đình).

Ngoài ra, có thể tham khảo tại bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: