Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 60 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

THỦ TỤC THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kiến thức của bạn:

Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Nội dung kiến thức về thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:

     Hồ sơ và trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 60 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Được quy định tại Khoản 1 Điều 60, bao gồm:

  • Đơn đề nghị thuê nhà ở;
  • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở quy định tại một trong các Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 57 Nghị định này, cụ thể:

     “2. Người thuê nhà ở cũ phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

       ….
     b) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà ở nhưng có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở và có tên trong quyết định, văn bản này thì phải làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, nhà ở;

     c) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không có tên trong hợp đồng này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này;

     d) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở nhưng không có tên trong quyết định, văn bản này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này.

     Trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật thì bị thu hồi; việc thu hồi nhà ở này được thực hiện theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này.”  

  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở (nếu có).


2. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

2.1 Trình tự thực hiện

      Được thực hiện căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 60, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ. Người đề nghị thuê nhà ở cũ nộp 02 bộ hồ sơ tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định)

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, viết giấy biên nhận hồ sơ, có trách nhiệm:

  • Thông báo cho người nộp hồ sơ biết rõ lý do bằng văn bản, nếu người nộp hồ sơ không thuộc đối tượng được thuê nhà ở cũ;
  • Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ, nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ;
  • Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì phải báo cáo cơ quan quản lý nhà ở xem xét;

Bước 3: Trình hồ sơ đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Cơ quan quản lý nhà ở lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định.

Bước 4: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, ban hành quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở và gửi quyết định cho cơ quan quản lý nhà ở. Cơ quan quản lý nhà ở thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở

Bước 5: Ký hợp đồng. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở.

2.2 Thời gian giải quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     Trên đây là quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: