Quy định về tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

Quy định về tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng tại Quyết định 17/2008/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

TIỀN THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Kiến thức của bạn:

Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Quyết định 17/2008/QĐ-TTg về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Nội dung kiến thức:

1. Điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

     Được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định 17/2008/QĐ-TTg, điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê nhà ở:

  • Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở (bao gồm người đại diện và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà).
  • Trường hợp một người thuộc một đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì được áp dụng mức cao nhất để tính.
  • Trường hợp một hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc diện được giảm tiền thuê nhà ở thì được miễn tiền thuê nhà ở.

2. Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

2.1 Các trường hợp được miễn tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 17/2008/QĐ-TTg, miễn tiền thuê nhà ở cho các đối tượng sau đây:

  • Người hoạt động Cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.
  • Các đối tượng thuộc diện được giảm tiền thuê nhà ở hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở thuê).

2.2 Các trường hợp được giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng

Bao gồm các trường hợp sau đây:

  • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền thuê nhà phải nộp.
  • Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (được quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2005), thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được giảm 80% tiền thuê nhà ở phải nộp.
  • Thân nhân của liệt sỹ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp dỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình  được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được giảm 70% tiền thuê nhà ở phải nộp.
  • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương kháng chiến hạnh I hoặc Huân chương chiến tháng hạng I được giảm 65% tiền thuê nhà ở phải nộp.

     Trên đây là quy định của pháp luật về tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với Cách mạng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: