Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019Đánh giá bài viết Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến      Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 […]

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019
Đánh giá bài viết

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến

     Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến ban hành kèm theo Thông tư này đ xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

DANH MỤC NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Stt

Tỉnh/thành phố

Tên nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

Thời gian tồn tại:

1– kháng chiến chng Pháp

2- kháng chiến chống Mỹ

1

An Giang

– Khám Vườn Trầu

1,2

– Khám Long Xuyên

1,2

– Khám Châu Đốc

1,2

– Tiu khu Long Xuyên

 

– Tiu khu Châu Đốc

 

– Chi khu quận An Phú

 

– Chi khu quận Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu)

 

– Chi khu quận Chợ Mới

 

– Chi khu Huệ Đức (nay là huyện Thoại Sơn)

 

– Chi khu quận Tịnh Biên

 

– Chi khu quận Tri Tôn

 

– Chi khu quận Châu Thành

 

– Chi khu quận Châu Phú

 

– Ty Cảnh sát quốc gia Châu Đốc

 

– Ty cảnh sát quốc gia Long Xuyên

 

– Căn cứ Mỹ xã Vĩnh Gia

 

– Căn cứ Mỹ Núi Ba Soài

 

– Căn cứ Mỹ Núi Đất

 

2

Bà Rịa – Vũng Tàu

– Nhà lao Vũng Tàu (Công an tỉnh trước đây)

 

– Nhà giam Bourolaplett- nhà quan 5 Pháp

 

– Nhà giam Sở lính kín mật thám tại ngã tư đường Hoàng Hoa Thám

 

– Trại giam Thắng nhất

 

– Trại giam Thắng nhì

 

– Trại giam Thng tam

 

– Nhà giam tại PO-10 (Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trước đây)

 

– Khám đường Bà Rịa

 

– Nhà giam Bà Rịa

 

– Nhà giam Chi khu Đất Đỏ (huyện Long Đất)

 

– Nhà giam Chi khu Xuyên Mộc

 

– Nhà giam Chi khu Đức Thanh (huyện Châu Đức)

 

– Nhà tù Côn Đảo

 

3

Bắc Giang

– Nhà tù Phủ Lạng Thương (thị xã Bắc Giang)

Trước Cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống Pháp

– Nhà tù Trị Cụ

 

– Bốt Đồi Ngô

 

– Bốt Thái Đào

 

– Quận Sen Hồ

 

– Căng Bãi Bằng

 

– Đồn Bắc Giang

 

– Quận Mỹ Độ

 

– Đn Chỉ Tác xã Huyền Sơn, huyện Lục Ngạn

1

– Đồn Biển Động xã Biển Động huyện Lục Ngạn

1

– Đồn Con Voi xã Trung Sơn, huyện Việt Yên

1

– Bốt Kim Sa (Chợ Sa) xã Đan Hội, huyện Lục Nam (trước đây là xã cấm Vũ Đan, huyện Chí Linh, tỉnh Quảng Yên)

1

4

Bắc Kạn

– Nhà tù Bc Kạn

Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945

5

Bạc Liêu

– Khám lớn Bạc Liêu

 

– Nhà giam của Sư đoàn 21

 

– Trại giam chi khu Vĩnh Lợi

 

– Trại giam phân chi khu Vĩnh Hưng

 

– Trại giam chi cảnh sát quận Giá Rai

 

– Trại giam chi cảnh sát quận Phước Long

 

– Trại giam chi khu Ngan Dừa

 

6

Bến Tre

– Khám lá Bến Tre

Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến kháng chiến chống Mỹ

7

Bình Dương

– Nhà tù Phú Lợi

Từ năm 1956 đến ngày 30/4/1975

– Nhà tù Phước Thành

Từ năm 1959 đến tháng 7/1965

– Khám đường Bình Dương

Từ khoảng năm 1910-1912 đến ngày 30/4/1975

8

Bình Định

– Nhà lao Quy Nhơn

1,2

– Nhà lao lớn Quy Nhơn

1,2

– Nhà lao Bình Định (nhà lao Hòa Thoại)

1,2

– Lao xá Bình Định (Trung tâm cải huấn Bình Định)

1,2

– Trung tâm thm vấn Bình Định

1,2

– Trại giam tù binh Phú Tài

1,2

– Nhà tù Lầu ông Tánh (Nhà giam Lầu Ông Tánh)

 

– Nhà lao Lò Nồi

 

– Nhà lao An Lão

 

– Chi khu quận lỵ An Lão

 

– Nhà tù Tam Quan (Trại giam Tam Quan, Nhà tù Chi cảnh sát Tam Quan)

 

– Nhà giam Ban II Chi khu (Trại giam Bồng Sơn, Nhà tù Bồng Sơn, Nhà lao Chi cảnh sát Hoài Nhơn, Chi cảnh sát Quốc gia Hoài Nhơn, Nhà tù Hoài Nhơn)

 

– Lò bò Hoài Tân (Nhà tù Hoài Tân, Trại giam Hoài Tân, Nhà tù (nhà giam)Trung đoàn 40)

 

– Nhà giam Hoài Ân

 

– Nhà giam Phù Mỹ

 

– Nhà giam Ban II Chi khu (Phù Mỹ)

 

– Nhà lao quận Phù Cát

 

– Nhà tù cảnh sát đặc biệt quận Phù Cát

 

– Nhà tù Bình Khê

 

– Nhà tù Ban II Chi khu (Bình Khê)

 

– Nhà tù Vĩnh Thạnh

 

– Nhà tù Ban II Chi khu (Vĩnh Thnh)

 

– Nhà lao quận An Nhơn

 

– Nhà tạm giữ Ban II Chi khu An Nhơn

 

– Nhà lao Tuy Phước

 

– Nhà tù Tuy Phước

 

– Phòng tạm giữ và phòng tạm giữ II Vân Canh (huyện Vân Canh)

 

9

Bình Phước

– Nhà tù Bà Rá

1,2

– Nhà tù tiểu khu Bình Long

Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

– Nhà tù tiểu khu Phước Long

Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

– Chi khu: quận Đức Phong, Phước Bình, Bù Gia mập, Lộc Ninh, Đức Bn, Hớn Quản, ChơnThành, Đôn Luân.

Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

– Thị xã: An Lộc, Phước Long

Từ năm 1957 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công

>> Tải danh-muc-nha-tu-va-nhung-noi-duoc-coi-la-nha-tu-trong-cac-thoi-ky-khang-chien

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung