Thủ tục đăng kí lại kết hôn theo quy định năm 2019

Bạn và vợ bạn kết hôn từ năm 1988,sổ hộ tịch và giấy đăng kí kết hôn bản chính của hai bạn đều bị mất. Tuy nhiên bạn không rõ thủ tục đăng kí lại kết hôn...

Thủ tục đăng kí lại kết hôn

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng kí lại kết hôn:

     Luật Toàn Quốc cho tôi hỏi, tôi sinh năm 1967 và vợ tôi sinh năm 1969, chúng tôi kết hôn năm 1988, do chúng tôi chuyển nhà nhiều lần nên giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi đã bị mất, nay chúng tôi muốn được cấp lại giấy đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, khi vợ chồng chúng tôi về nơi ở cũ xin chính quyền địa phương cấp lại giấy đăng kí kết hôn, thì được thông báo sổ hộ tịch có ghi nhận việc kết hôn của vợ chồng chúng tôi năm 1989 đã bị mất. Mong Luật sư tư vấn cho chúng tôi về thủ tục đăng kí lại kết hôn.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đăng kí lại kết hôn:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng kí lại kết hôn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng kí lại kết hôn như sau:

1. Căn cứ pháp lý về về thủ tục đăng kí lại kết hôn:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đăng kí lại kết hôn     

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thủ tục đăng kí lại kết hôn. Cụ thể bạn muốn biết, bạn và vợ bạn kết hôn từ năm 1988, tuy nhiên hiện nay Sổ hộ tịch và giấy đăng kí kết hôn bản chính của vợ chồng bạn đều bị mất vì vậy hai vợ chồng bạn muốn xin cấp lại giấy dăng kí kết hôn. Tuy nhiên bạn không rõ thủ tục đăng kí lại kết hôn như thế nào? Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

2.1. Điều kiện đăng kí lại kết hôn

     Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, quy định về điều kiện đăng kí lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

Điều 24. Điều kiện đăng kí lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

     Về nguyên tắc, nếu việc kết hôn đã được đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính Giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì công dân có quyền được đăng kí lại.

     Cụ thể trong trường hợp của vợ chồng bạn đã kết hôn từ năm 1988, đến nay thì cả Sổ hộ tịch ghi nhận việc kết hôn của vợ chồng bạn và Giấy đăng kí kết hôn bản chính đều bị mất thì vợ chồng bạn có thể làm thủ tục đăng kí lại kết hôn. 

Thủ tục đăng kí lại kết hôn

2.2. Thẩm quyền đăng kí lại kết hôn

     Căn cứ theo quy định tại điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền đăng kí lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

Điều 25. Thẩm quyền đăng kí lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

     Như vậy, trong trường hợp của hai bạn, do hai bạn đã chuyển nơi sinh sống nhiều lần nên hai bạn có thể chọn làm thủ tục đăng kí lại kết hôn tại UBND cấp xã nơi hai bạn đăng kí kết hôn trước đây hoặc tại UBND cấp xã nơi hai bạn đăng kí thường trú, sao cho thuận tiện nhất cho hai vợ chồng.

     Bên cạnh đó, khi hai vợ chồng đăng kí lại kết hôn thì quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

2.3. Thủ tục đăng kí lại kết hôn

     Về thủ tục đăng kí lại kết hôn, đã được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, như sau:

     Bước 1: Bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật và nộp tại UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng kí lại kết hôn. Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai theo mẫu quy định;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bn sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.
  • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn;
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường hợp việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đăng ký kết hôn trước đây.

     Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tạKhoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

     Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

     Bước 3: Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tạKhoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch năm 2014

     Như vậy, trong trường hợp của hai bạn, hai bạn muốn làm thủ tục đăng kí lại kết hôn thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, sau đó nộp tại UBND cấp xã nơi hai vợ chồng đã đăng kí kết hôn trước đây hoặc tại UBND cấp xã nơi hai vợ chồng đăng kí thường trú

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng kí lại kết hôn, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Anh