Thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài theo quy định

Bạn và người yêu bạn đang dự định kết hôn tại Việt Nam, người yêu bạn quốc tịch Mỹ...hai bạn muốn biết thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài thế nào

Thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài:  

     Luật Toàn Quốc cho tôi hỏi, tôi sinh năm 1995, người yêu tôi sinh năm 1990 có quốc tịch Mỹ. Cả hai chúng tôi đều sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hai chúng tôi dự định sẽ kết hôn tại Việt Nam, nên tôi muốn hỏi về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài ở Việt nam, chúng tôi phải đến đâu để làm thủ tục kết hôn ? 

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài như sau:

1. Căn cứ pháp lý về về thủ tục đăng kí kết hôn người nước ngoài:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài:

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài. Cụ thể bạn muốn biết, bạn và người yêu bạn đang dự định kết hôn tại Việt Nam, người yêu bạn quốc tịch Mỹ. Cả hai bạn đều sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì hai bạn cần đến đâu để đăng kí kết hôn và thủ tục đăng kí kết hôn như thế nào ? Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam có thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài đối với các đối tượng sau: thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa hai người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu kết hôn với nhau tại Việt Nam. Việc xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. 

2.1. Điều kiện đăng kí kết hôn

     Hai bạn muốn đăng kí kết hôn tại Việt Nam nên cần đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

     Riêng đối với điều kiện không bị mất năng lực hành vi dân sự, hai bạn cần phải chứng minh bằng cách cung cấp giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài xác nhận hai bạn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của mình. Đây là điểm khác biệt so với thủ tục kết hôn bình thường không có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài

2.2. Thẩm quyền đăng kí kết hôn với người nước ngoài

     Theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014, quy định về thẩm quyền đăng kí kết hôn như sau:

Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

     Trong trường hợp của bạn, thuộc trường hợp công dân Việt Nam đăng kí kết hôn với người nước ngoài nên thẩm quyền thực hiện việc đăng kí kết hôn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.3. Hồ sơ đăng kí kết hôn với người nước ngoài

     Hai bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, theo quy định tại Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, hồ sơ gồm:

  • Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
  • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.
  • Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam  xác nhận hai bạn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của mình.
  • Bản sao CMND hoặc thẻ Căn cước công dân của người Việt Nam.
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

     Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch năm 2014 chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

     Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

      Ngoài các giấy tờ trên nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ti với quy định của ngành đó.

2.4. Thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài

     Trình tự, thủ tục đăng kí kết hôn người nước ngoài được quy định tại Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 và tại Điều 31 Nghị định 123/2015/NĐ – CP, cụ thể:

     Bước 1: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

    Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

     Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Cụ thể:

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP  thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

     Bước 3: Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tc phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.

     Bước 4:Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

     Như vậy, trong trường này hai bạn hoàn toàn có thể đăng kí kết hôn tại Việt Nam, cụ thể thực hiện thủ tục tại UBND cấp huyện. Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục một cách nhanh nhất, bảo đảm quyền lợi cho hai bạn. Chúc hai bạn kết hôn hạnh phúc.

   Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Anh