Tại sao phải tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu?

Kiến thức cho bạn: Tại sao phải tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu? Tổ chức hội nghị này nhằm mục đích gì? Liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6500

Tại sao phải tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu?

Kiến thức của bạn:

    Nhà chung cư sau khi được hoàn thành và bàn giao cho chủ sở hữu thì sẽ phải tổ chức hội nghị chung cư lần đầu, vậy việc tổ chức hội nghị chung cư lần đầu này nhằm mục đích gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật nhà ở 2014
  • Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
 
hội nghị nhà chung cư lần đầu

                                    hội nghị nhà chung cư lần đầu

Nội dung kiến thức:

     Căn cứ khoản 2 Điều 103 Luật nhà ở 2014

     “Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.”

     Hiện nay, đa phần các chung cư đều có trên 20 căn hộ do đó phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Do đó, việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu là bắt buộc. Ngoài mục đích đó ra thì hội nghị nhà chung cư lần đầu còn nhằm các mục đích quan trọng khác, cụ thể như sau:

     Căn cứ theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định:

   “4. Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau đây:

     –  Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường);

     –  Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, danh sách thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập Ban quản trị);

     –  Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có);

     –  Các nội dung quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều này; riêng đối với giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở quy định của Quy chế này và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành;

     –  Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá trình sử dụng nhà chung cư;

     –  Các nội dung khác có liên quan.”

     Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

  Liên kết tham khảo: