Những vấn đề họp bàn trong hội nghị nhà chung cư thường niên

Kiến thức cho bạn: Những vấn đề họp bàn trong hội nghị nhà chung cư thường niên. Trả lời: hội nghị nhà chung cư thường niên có ... Liên hệ tổng đài 19006236

Hội nghị nhà chung cư thường niên trao đổi về những vấn đề gì?

Kiến thức của bạn:

    Hội nghị nhà chung cư thường niên trao đổi về những vấn đề gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
hội nghị nhà chung cư thường niên

                                                hội nghị nhà chung cư thường niên

Nội dung kiến thức:

     Căn cứ Điều 15 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về hội nghị nhà chung cư thường niên

     Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất (số lượng ít hơn này được quyết định tại hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD).

     1. Hội nghị nhà chung cư thường niên có các nội dung sau đây:

     a) Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị nhà chung cư;

     b) Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau;

     c) Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư;

     d) Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có).

     2. Hội nghị thường niên của tòa nhà chung cư phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự khi Quyết định những vấn đề sau đây:

     a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư;

     b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;

     c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Quy chế kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD này hoặc bầu thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD này.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>>   Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận được quy định thể hiện những nội dung gì

    >>>  Chỗ để xe nhà chung cư có mua bán được hay không, nếu mua bán được thì thực hiện như nào?

       Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

  Liên kết tham khảo: