• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không? Cách tính tiền bồi thường còn lại đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất có được [..]

 • Nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không?
 • Nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường không, khi nhận tiền bồi thường có bị trừ tiền sử dụng đất còn nợ không... và một số vấn đề khác. Sau đây Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

1. Nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không?

      Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định:

     "1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

      Theo quy định của pháp luật điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là:

 • Không phải là trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, người nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường khi thu hồi đất nếu có đủ những điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 93 Luật đất đai 2013 quy định:

     "4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước."

     Do đó, đối với những trường hợp đủ điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì số tiền sử dụng đất còn nợ sẽ được trừ vào số tiền được bồi thường.

Nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường

2. Phương pháp tính tiền bồi thường về đất khi nợ tiền sử dụng đất

       Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định:

     "1. Việc trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai vào số tiền được bồi thường quy định tại Khoản 4 Điều 93 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

      a) Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa nộp;

     b) Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

     Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó; nếu hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ vào số tiền để được giao đất ở, mua nhà ở tại nơi tái định cư mà số tiền còn lại nhỏ hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó;

     c) Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Không trừ các khoản tiền được bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường do ngừng sản xuất kinh doanh và các khoản tiền được hỗ trợ vào khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai."

     Theo quy định của pháp luật, các trường hợp người sử dụng đất nợ tiền sử dụng đất thì vẫn được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất. Phương pháp tính tiền người sử dụng đất được bồi thường sẽ bằng số tiền được bồi thường về đất (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại các loại tiền bồi thường hỗ trợ khác không được tính) - số tiền người sử dụng đất còn nợ.

 • Trường hợp số tiền được bồi thường về đất lớn hơn số tiền sử dụng đất còn nợ thì người sử dụng đất sẽ được hưởng số tiền được bồi thường về đất còn lại
 • Trường hợp số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn số tiền sử dụng đất còn nợ thì người sử dụng đất sẽ được nợ số tiền sử dụng đất sau khi đã trừ tiền bồi thường về đất
 • Trường hợp người sử dụng đất được hỗ trợ tái định cư thì số tiền được bồi thường và hỗ trợ sử dụng vào việc mua đất và nhà tái định cư sẽ không bị trừ vào số tiền sử dụng đất còn nợ.

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo những bài viết sau:

Liên hệ Luật sư tư vấn về nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường:

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về nợ tiền sử dụng đất có được bồi thường tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!                                  

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178