• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện căn cứ các quy định tại Luật đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn, cụ thể:

  • Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
  • điều kiện để được bồi thường về đất
  • Pháp Luật Đất Đai
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Câu hỏi của bạn:
     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì được bồi thường. Nhưng tại điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có quy định trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng nay thu hồi đất thì không có quan điểm giải quyết, còn nếu phù hợp với quy hoạch thì được xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như vậy có được áp dụng như cấp giấy để xét bồi thường không? Tôi xin cảm ơn!Câu hỏi của bạn:

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: [email protected]. Với câu hỏi về điều kiện để được bồi thường về đất chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

      Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:      Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

1. Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

     Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

      "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

      Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

      "Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất."

       Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường về đất.

     Theo quy định của pháp luật, trường hợp có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trường hợp có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai, hoặc không có giấy tờ nhưng đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004; được xác nhận là không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

2. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lấn, chiếm hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất       

     Tại điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 quy định:

      "Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

     a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

      Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;"

      Theo quy định này, các trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà đất này thuộc quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh, đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì sẽ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

      Như vậy, câu hỏi của bạn là trường hợp sử dụng đất sai mục đích theo điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014 nếu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trong trường hợp này, đất này thuộc quy hoạch đất sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh, mục đích phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, công cộng, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên không có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ không được bồi thường. 

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

 Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178