Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo quy định

Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo quy định: Thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư....

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT THỔ CƯ THEO QUY ĐỊNH

Kiến thức của bạn:

     Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

     1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận ( huyện) nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người dân nên chủ động trực tiếp lên UBND (quận) huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình, để xem địa phương mình đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không; 
 • Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích (theo quy định tại điều 57 luật đất đai 2013); và
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.
hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     2. Thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

     Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm:

 • Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trả kết quả cho người sử dụng đất

     3. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

     Người sử dụng đất khi được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính, trong đó có tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điều 5 nghị định 45/2014/NĐ- CP như sau:

 • Nộp tiền sử dụng đất:

     Nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân:

 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

     Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

 • Xác định giá đất:

     Giá đất tính thu tiền sử dụng đất sẽ là giá đất quy định tại Bảng giá đất khi ưu đãi về giá đất tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

     Sẽ được miễn hoặc giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

     Ngoài ra, nếu hộ gia đình, cá nhân nào chưa có khả năng về tài chính để nộp tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng thì sẽ được ghi nợ trên Giấy chứng nhận và được trả nợ dần trong thời hạn 5 năm. Người nộp thuế sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn trong trường hợp trả nợ trước hạn.

     Ngoài ra, bạn còn phải chịu thêm các khoản nghĩa vụ khác như: lệ phí trước bạ 0,5%, phí thẩm định hồ sơ, phí trích lục bản đồ địa chính hoặc đo vẽ địa chính…

     Một số bài viết cùng chuyên mục:

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về Hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

    Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

    Trân trọng!                                        

     Liên kết tham khảo: