Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Kiến thức của bạn: Điều kiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở [...]

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

Kiến thức của bạn:

 • Điều kiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở
 • Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở
 • Chi phí phải nộp khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Căn cứ Điều 57 luật đất đai năm 2013 quy định:

    “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

      d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

     Căn cứ Điều 59 luật đất đai năm 2013 quy định:

   “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

     a. Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

     2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

     a. Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

     Theo quy định của pháp luật, điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở là:

 • Phải được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Đất trong thời hạn sử dụng đất
  Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

  Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Điều 60 nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là:

     Bước 1: chuẩn bị và nộp hồ sơ

     Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận hoặc văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
 • Đơn đăng ký biến động đất đai (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc
 • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

     Bước 2: thẩm tra hồ sơ

    Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 3: Trả kết quả

     Người sử dụng đất nhận kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn

3. Chi phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Căn cứ Khoản 1 Điều 107 luật đất đai năm 2013 quy định:

     “1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

      a, Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

     b, Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;

     c, Thuế sử dụng đất;

     d, Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

    đ, Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;

    e, Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

    g, Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.”

      Căn cứ Khoản 1 Điều 109 luật đất đai năm 2013 quy định:

     “1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

     a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

    Như vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, người sử dụng đất phải nộp các chi phí sau:

 • Tiền chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
 • Phí đo đạc, phí thẩm định…

   Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ởquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.