Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức như thế nào?

Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức căn cứ các quy định tại Luật nhà ở 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 02/2014/TT-BXD, cụ thể:

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ LẦN ĐẦU

Kiến thức của bạn:

     Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật nhà ở 2014;
 • Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Nội dung kiến thức về hội nghị nhà chung cư lần đầu:

Được quy định tại Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

1. Điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu với tòa nhà chung cư

 • Phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng
 • Có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại  không bán); trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao;
 • Về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu: phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự thì chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư tổ chức hội nghị theo quy định.

2. Điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu với cụm nhà chung cư

 • Có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa nhà trong cụm đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) và
 • Có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư.
 • Về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu thì phải có đủ số người đã đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư theo quy định trên; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ số người tham dự theo quy định thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% số người đã đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư tham dự; nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không đủ số người tham dự thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị theo quy định, trừ trường hợp tòa nhà trong cụm tổ chức họp hội nghị nhà chung cư riêng.

3. Nội dung quyết định tại hội nghị nhà chung cư lần đầu

Căn cứ quy định tại Khoản 4, hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau  đây:

 • Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường);
 • Quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của ban quản trị, số lượng, danh sách thành viên ban quản trị, trưởng ban, phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập ban quản trị);
 • Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có);
 • Các nội dung quy định về mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành và không ủy thác cho đơn vị khác quản lý vận hành; trường hợp nhà chung cư phải có Ban quản trị thì phải đề xuất mô hình hoạt động của Ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị;
 • Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá trình sử dụng nhà chung cư;
 • Các nội dung khác có liên quan.

4. Các trường hợp Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu

Bao gồm 2 trường hợp sau đây:

 • Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao theo quy định trên nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị;
 • Chủ đầu tư đã tổ chức để họp hội nghị nhà chung cư nhưng không có đủ số người tham dự hội nghị theo quy định và chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị.

     Trên đây là quy định của pháp luật về hội nghị nhà chung cư lần đầu. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: