Tổ chức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường

Tổ chức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thườngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CUỘC HỌP HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ BẤT THƯỜNG2 Nội dung kiến thức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường2.1      1. Hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi nào2.1.1 […]

Tổ chức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường
Đánh giá bài viết

CUỘC HỌP HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ BẤT THƯỜNG

Kiến thức của bạn

     Tổ chức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường

     1. Hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi nào

     Khoản 1 điều 14 thông tư 02/2016/TT-BXD quy định hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:

  • Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;
  • Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;
  • Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý;
  • Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
  • Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.
Cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường

Cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường

     2. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị nhà chung cư bất thường

     – Hội nghị tòa nhà chung cư bất thường

     Thông thường họp hội nghị nhà chung cư bất thường phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trừ trường hợp có đơn đề nghị tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã bàn giao thì phải có tối thiểu 75% số người có đơn đề nghị tham dự

     – Hội nghị cụm nhà chung cư bất thường

  • Trường hợp họp hội nghị cụm nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành; điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư tham dự.
  • Trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế; hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để bầu người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự;
  • Trường hợp tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường tham dự.
     3. Chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường

     – Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

     – UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường để quyết định bầu thay thế Trưởng Ban, Phó ban, thành viên Ban quản trị đã tổ chức lấy ý kiến nhưng không thành hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban quản trị và bầu mới khi có một trong các trường hợp sau đây:

  • Ban quản trị nhà chung cư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường nhưng không có đủ số người tham dự và có văn bản đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư;
  • Có đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường nhưng Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường.

     – Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị hoặc nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ, UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cuộc họp hội nghị nhà chung cư bất thường, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.