Hội nghị nhà chung cư được quy định như thế nào tại Luật nhà ở 2014

Hội nghị nhà chung cư được quy định tại Điều 102 Luật nhà ở 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 12 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn:

     Hội nghị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật nhà ở 2014
 • Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nội dung kiến thức về hội nghị nhà chung cư:

1. Hội nghị nhà chung cư là gì?

     Căn cứ quy định tại Điều 102 Luật nhà ở 2014 và Điều 12 Thông tư 02/2016/TT-BXD, hội nghị nhà chung cư được hiểu như sau:

 • Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư
 • Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nhưng chưa thanh toán hết tiền cho chủ đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ).

2. Hội nghị nhà chung cư tổ chức để quyết định những vấn đề gì?

2.1 Hội nghị nhà chung cư đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

     Khoản 3 Điều 102 Luật nhà ở 2014 quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau:

 • Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chết hoạt động của nhà Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;
 • Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;
 • Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà chung cư;
 • Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;
 • Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

2.2 Hội nghị nhà chung cư đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu

     Khoản 4 Điều 102 quy định: “4. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều này.”, cụ thể:

 • Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chết hoạt động của nhà Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;
 • Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

     Trên đây là quy định của pháp luật về hội nghị nhà chung cư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: