Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề...mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

Kiến thức cho bạn:

     Quy định của pháp luật về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như thế nào? quy định chung và quy định cụ thể về mức hỗ trợ được tính ra sao?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

     Thứ nhất, quy định chung của pháp luật về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm mới khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

     Điều 84 luật đất đai quy định về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

     Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

 • Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

     Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

     Thứ hai, mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

     Mức hỗ trợ được tính theo quy định tại điều 20 của nghị định 47/2014/NĐ- CP (điều này được sửa đổi bởi khoản 6, điều 4 nghị định 01/2017/NĐ- CP) và được quy định chi tiết tại Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

     Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo Điều 20:

 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định 47/2014/NĐ- CP khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:
  • Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai;
  • Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất.

     => Tiểu kết:

 • Hộ gia đình cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp thì ngoài các khoản bồi thường theo quy định thì còn được nhận hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, giải quyết/ hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi thỏa mãn các trường hợp luật định.
 • Mức hỗ trợ tối đa bằng tiền theo luật là không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi (phải trong hạn mức giao đất nông nghiệp theo điều 129 luật đất đai).
 • Giá để tính mức hỗ trợ là giá cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất bị thu hồi quyết định

     Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo:

     Đất không có sổ đỏ được bồi thường như thế nào khi Nhà nước thu hồi đất?

     Xây nhà trên đất quy hoạch có được bồi thường khi bị thu hồi không?

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: