Hồ sơ đề nghị công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định pháp luật

Hồ sơ đề nghị công nhận ban quản trị nhà chung cư được quy định tại Điều 23 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể hồ sơ gồm có:

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn:

Hồ sơ đề nghị công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật nhà ở 2014
 • Thông tư 02/2014/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nội dung kiến thức về hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư:

Được quy định tại Điều 23 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi thành lập Ban quản trị nhà chung cư lần đầu

Được quy định tại Khoản 1, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua; nếu thành lập Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì tên Ban quản trị được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; nếu thành lập Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì tên Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quan trị;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi bầu lại do hết nhiệm kỳ, bầu mới do bị bãi miễn hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà chung cư

Được quy định tại Khoản 2, hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
 • Bản gốc quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu lại, bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị;
 • Danh sách Ban quản trị (bao gồm danh sách các thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng ban, Phó ban quản trị);
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua (nếu có sửa đổi, bổ sung quy chế này).

 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi tách Ban quản trị cụm nhà chung cư

Khoản 3 quy định như sau:

Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của tòa nhà sau khi tách khỏi cụm nhà chung cư thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quan trị;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.;
 • Biên bản thống nhất tách khỏi cụm nhà chung cư của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư;
 • Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư (trong trường hợp cần thiết).

Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của cụm nhà chung cư sau khi có tòa nhà tách khỏi cụm thì hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị cụm nhà chung cư;
 • Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư còn lại (ghi rõ họ tên và vị trí của từng thành viên Ban quản trị);
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Trưởng ban và danh sách người được bầu (trong trường hợp cần thiết).

4. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi nhập Ban quản trị nhà chung cư

Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư sau khi nhập các Ban quản trị của các tòa nhà thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quan trị;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua;
 • Biên bản đề nghị tập trung thể của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư;
 • Bản gốc các Quyết định công nhận các Ban quản trị tòa nhà chung cư;

Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư do nhập Ban quản trị của tòa nhà vào Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị cụm nhà chung cư;
 • Biên bản thống nhất tập thể của các chủ sở hữu tòa nhà;
 • Cụm nhà chung cư và biên bản họp Hội nghị của tòa nhà chung cư có nhu cầu nhập vào cụm;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị của cụm (bao gồm cả thành viên mới của tòa án nhập vào cụm) và bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà chung cư.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về hồ sơ đề nghị công nhận ban quản trị nhà chung cư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: