Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến định cư nước ngoài

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến định cư nước ngoàiĐánh giá bài viết Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến       Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến đang định cư ở nước ngoài theo mẫu 2A được ban hành […]

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến định cư nước ngoài
Đánh giá bài viết

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến

      Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến đang định cư ở nước ngoài theo mẫu 2A được ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Mẫu số 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ
theo Nghị định số ……../2018/NĐ-CP ngày… tháng…năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế không ủy quyền cho người ở trong nước kê khai, nhận chế độ)

Họ và tên………………………………………………………. Bí danh………….Nam, nữ…………..

Ngày, tháng, năm sinh……./…… /……. ; Số CMTND (Hộ chiếu):……………………………….

Nơi cấp………………………………………………….. ; Ngày, tháng, năm cấp……../……./…….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………………..

Vào Đảng CSVN:……………………Chính thức:……………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (1)……………………………………………………………………………………….

Nhập ngũ, tuyển dụng, tham gia các tổ chức hoặc dân công hỏa tuyến: Tháng….năm….

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f); cơ quan tuyển dụng hoặc tổ chức huy động tham gia dân công hỏa tuyến          

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc hoặc về địa phương: Tháng….năm……

Tái ngũ: Tháng…….năm……., (đơn vị c, d, e, f)…………………………………………………….

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc: tháng…….năm…………………………………..

Nơi về phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: …………..Xã ………..huyện………. tỉnh…………..

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ……………………….

Khi ở trong nước thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hằng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì………………………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ còn lưu giữ:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chng Pháp, chng Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nhiệm vụ được giao

Đơn vị (c,d,e,f); tên cơ quan, tổ chức tham gia

Địa bàn công tác
(Xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế là: ……năm…… tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là ………năm………….. tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Ngày…. tháng….. năm ……..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú: (1) Quân nhân, công an nhân dân, cơ yếu; công nhân, viên chức; chuyên gia; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, du kích; dân công hỏa tuyến…

>> Tải don-de-nghi-huong-che-do-cho-nguoi-tham-gia-khang-chien

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị hưởng hỗ trợ người tham gia kháng chiến, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung