Đất không có giấy chứng nhận có tặng cho được không?

Đất không có giấy chứng nhận có tặng cho được không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ TẶNG CHO ĐƯỢC KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

       Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Đất không có giấy chứng nhận có tặng cho được không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đất không có giấy chứng nhận có tặng cho được không qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 3 Luật đất đai 2013:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

     Điều kiện được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

      “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

       a. Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

       b. Đất không có tranh chấp;

       c. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

       d. Trong thời hạn sử dụng đất.”

Khoản 1 Điều 167 luật đất đai năm 2013 quy định:

     “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Khoản 1 Điều 168 luật đất đai năm 2013 quy định:

     “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất là đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

     Do đó, đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được tặng cho quyền sử dụng đất trừ trường hợp được nhận thừa kế. Chúng tôi tư vấn cho bạn cách thức thực hiện theo hai cách thức như sau:

Cách 1: thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu, sau đó thực hiện thủ tục tặng cho

Cách 2: lập di chúc để cho bạn được thừa kế mảnh đất đó. Di chúc được lập có hai người làm chứng. Tuy nhiên, di chúc chỉ có hiệu lực khi người để lại di sản chết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

       Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về câu hỏi đất không có giấy chứng nhận có tặng cho được không? Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

       Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

       Trân trọng./.

 Liên kết tham khảo: