Chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không?

Thửa 1 diện tích 4200m2, thửa 2 diện tích 3800m2, đều là đất trồng lâu năm nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không [..]

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÓ PHẢI GỘP SỔ KHÔNG?

 

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có 2 thửa đất trong 2 GCNQSDĐ riêng biệt, cùng một người đứng tên. Thửa 1 diện tích 4200m2, thửa 2 diện tích 3800m2, tất cả đều là đất trồng lâu năm. Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở. Vậy Luật sư cho tôi hỏi: khi chuyển mục đích có phải gộp sổ không? Hai thửa đất của tôi nằm cạnh nhau. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không:

1. Chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không?

     Về các căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 như sau:

     “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

     2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

     Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định:;

     “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

     d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

     Theo quy định pháp luật, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở là:

  • Được sự đồng ý, chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

     Thứ nhất: bạn muốn chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, bạn phải đáp ứng được các điều kiện trên. Do vậy, bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan tài nguyên môi trường nơi có đất để được biết cụ thể về kế hoạch sử dụng đất của địa phương cũng như mảnh đất của bạn có đủ điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất hay không. 

     Thứ hai: theo quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất, không có quy định nào về việc phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất và gộp sổ đỏ khi chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy trong trường hợp của bạn khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất thì không bắt buộc phải tiến hành thủ tục hợp thửa đất.

chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ

chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ

2.  Trình tự chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở

2.1 Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định: sau khi đáp ứng đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận QSDĐ;
  • Biên bản xác minh thực địa;
  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa;

2.2 Trình tự chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở

     Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định trình tự chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở được thực hiện như sau:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường

     Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người sử dụng đất và chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ

     Bước 3: Ủy ban nhân dân xã tiến hành những công việc sau:

  • Đối với khu vực chưa hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc trường hợp xin chuyển mục đích một phần thửa đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện lập bản trích đo địa chính thửa đất.
  • Thông báo công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất đối với trường hợp đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian (15) ngày 
  • Lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

     Bước 4: Ủy ban nhân dân huyện tiến hành những công việc sau:

     Phòng tài nguyên môi trường thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp cần phải kiểm tra); nếu hồ sơ đủ điều kiện thì lập Tờ trình và dự thảo Quyết định trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho UBND cấp xã và người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết. 

     Bước 5: Trả kết quả

     Người nộp hồ sơ đến nhận kết quả theo ngày ghi trên giấy hẹn.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất có phải gộp sổ không. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng./.

 Liên kết tham khảo: