Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn sử dụng5 (100%) 1 vote Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn sử dụng
5 (100%) 1 vote

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                                                                    …, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 ……………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2 …………………………………………………………………….

2. Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..……………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:………………………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: 3…………………………………………………………………………………………..

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………………………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                     

 

                                  Người làm đơn

                               (ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất:

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.                       

>>> Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn sử dụng             

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Tặng cho đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không

     Cấp lại giấy chứng nhận khi có nhu cầu do đăng ký biến động quyền sử dụng đất

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn sử dụngquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.