Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không?

Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không?Đánh giá bài viết Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không? Câu hỏi của bạn:      Tôi làm ở bệnh viện quận 12 từ năm 2010. Đến năm 2013, […]

Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không?
Đánh giá bài viết

Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không?

Câu hỏi của bạn:

     Tôi làm ở bệnh viện quận 12 từ năm 2010. Đến năm 2013, tôi được bệnh viện cho đi học liên thông đại học 4 năm 2013-2017. Sau khi học xong, tôi phải phục vụ bệnh viện 8 năm. Trong quá trình tôi đi học, bệnh viện chỉ trả lương hàng tháng (lương cơ bản × hệ số), còn kinh phí đi học 4 năm do tôi tự lo. Giờ tôi học xong, làm cho bệnh viện được 3 tháng, tôi muốn nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp của tôi có phải đền bù không? Và số tiền đền bù khoản bao nhiêu?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ

      1. Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ có phải bồi thường không?

      Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức quy định bồi thường chi phí đào tạo như sau:

      “Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

       1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

       2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

       3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.”

      Theo quy định pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi tự ý bỏ học, chưa phục vụ đủ thời gian cam kết, ….

      Như thông tin bạn cung cấp, bạn được bệnh viện cử đi học 4 năm và cam kết sẽ công tác tại bệnh viện với thời gian 8 năm. Tuy nhiên, hiện nay bạn có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng. Trong thời gian học bạn được hưởng lương và hệ số còn chi phí đào tạo bạn tự lo. Nếu chi phí cho cả khóa học bạn tự lo thì khi bạn chấm dứt hợp đồng thì bạn không phải đền bù chi phí đào tạo. Tuy nhiên, nếu chi phí đào tạo cho khóa học này được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ bởi ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan của bạn thì bạn có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo.

Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ

Chấm dứt HĐ khi chưa hết thời gian cam kết phục vụ

     2. Cách tính chi phí khi phải đền bù chi phí đào tạo.

     Điều 9 Nghị định 101/2017/NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức quy định cách tính chi phí bồi thường là: 

     Đối với trường hp tự ý bỏ học, bỏ việc, chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo hoặc cơ sở đào tạo không cấp văn bằng cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đn bù;

    Đối với các trường hợp chấm dứt hợp đồng khi chưa thực hiện hết thời gian cam kết phục vụ chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S =

F

x (T1 – T2)

T1

Trong đó:

– S là chi phí đền bù;

– F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

– Tlà thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

– T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 02 năm (= 24 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Theo cam kết, anh A phải phục vụ sau khi đi học về ít nhất là 48 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã phục vụ cho cơ quan được 24 tháng. Sađó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đến bù là:

S =

30 triệu đồng

x (48 tháng – 24 tháng) = 15 triệu đồng

48 tháng

     Như vậy, bạn cần kiểm tra lại xem chi phí đào tạo cho khóa học 4 năm ngoài số tiền bạn đóng, cơ quan hay nhà nước có hỗ trợ bạn phần nào không. Nếu chi phí đào tạo do một mình bạn trả thì bạn không phải bồi thường còn nếu chi phí đào tạo do nhà nước hay cơ quan hỗ trợ thì bạn vẫn phải đền bù theo công thức trên.

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.