• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

 • Các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 theo quy định của pháp luật
 • các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021
 • Pháp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC KÝ KẾT TỪ NĂM 2021

Câu hỏi của khách hàng:

Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi là sinh viên vừa mới ra trường, có bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin. Hiện tại, tôi có đang thử việc tại một công ty, thời hạn thử việc theo thỏa thuận là 2 tháng với công việc là nhân viên phòng kỹ thuật truyền thông. Nếu theo như thời gian thỏa thuận thì sau khi tôi kết thúc thời gian thử việc và nếu công việc làm thử đạt yêu cầu thì công ty sẽ tiến hành giao kết hợp đồng lao động chính thức với tôi và lúc đó cũng đã sang năm 2021. Tôi được biết hiện nay có 3 loại hợp đồng lao động nhưng sang năm 2021 thì pháp luật về lao động có một số quy định mới về giao kết hợp đồng lao động trong đó có quy định về các loại hợp đồng lao đồng lao động được ký giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do kiến thức về pháp luật còn hạn chế, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 theo quy định mới nhất của pháp luật. Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Trước tiên, Công ty luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 theo quy định mới nhất của pháp luật. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 theo quy định  mới nhất của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Hợp đồng lao động là gì?

    Hợp đồng lao động là một hình thức pháp lý nhằm xác lập quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019  và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có quy định về hợp đồng lao động như sau:

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

     Theo quy định của Điều luật trên, hợp đồng lao động sẽ được xác lập dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Cũng theo quy định trên thì trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Đây chính là một điểm mới trong quy định của Bộ luật lao động 209 so với bộ luật lao động 2012.

Các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021

2. Các loại hợp đồng lao động.

     Ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực với một số quy định mới liên quan đến hợp đồng lao động so với Bộ luật lao động 2012 hiện nay, trong đó có sự thay đổi trong quy định về các loại hợp đồng lao động. Theo đó, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thì sẽ chỉ còn hai loại hợp đồng lao động, cụ thể:

2.1. Các loại hợp đồng lao động được ký kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực và không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Theo quy định của pháp luật hiện nay, Bộ luật lao động 2012 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động theo một trong ba loại hợp đồng lao động sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

     Như vậy, theo quy định của pháp luật lao động hiện nay thì hợp đồng lao động được xác định dựa trên một trong ba loại gồm:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng..
 • Hợp đồng lao động theo mua vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Người sử dụng lao động không được giao kết loại hợp đồng lao động này với người lao động để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác

    Khi hết hạn hợp đồng mà người sử dụng lao động không thực hiện giao kết hợp đồng mới với người lao động trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng.

2.2. Các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

     Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019 không có sự thay đổi so với quy định của Bộ luật lao động 2012. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động theo một trong hai loại hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt  hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thi hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

     Như vậy, so với quy định của pháp luật hiện nay. Đến ngày 01/01/2021, khi Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thì các loại hợp đông lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động với người lao động sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng như quy định hiện nay của Bộ luật lao động 2012. Theo quy định này, sang năm 2021, người sử dụng lao động muốn nhận người lao động vào làm việc phải thực hiện việc ký hợp đồng lao động với người lao động theo một trong hai loại hợp đồng lao động sau: 

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt  hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

     Khi hết hạn hợp đồng mà người sử dụng lao động không thực hiện giao kết hợp đồng mới với người lao động trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021

2.3. Sự khác nhau trong quy định về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 so với quy định trước đây.

    Như vậy, theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì quy định về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 trong bộ luật lao động 2019 đã có sự thay đổi, cụ thể:

     Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì người lao động và người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng lao động theo một trong ba loại là:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

     Trong khi đó, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì trong các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021 (thời điểm Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực) sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đồng thời hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định mới này cũng không còn quy định về giới hạn thời gian tối thiểu của hợp đồng là đủ 12 tháng mà chỉ quy định về thời hạn tối đa của hợp đồng là không quá 36 tháng. Quy định này được đánh giá là tiến bộ lớn của pháp luật lao động nhằm bảo vệ người lao động.

     Như vậy, đối với trường hợp bạn phản ánh, do thời điểm kết thúc thời gian thử việc của bạn là vào năm 2021, khi đó Bộ luật lao động 2019 đã chính thức có hiệu lực nên việc giao kết hợp đồng lao động chính thức giữa bạn và công ty phải tuân thủ các quy định về giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2019 trong đó có quy định về các loại hợp đồng lao động được ký kết từ năm 2021. Do đó, nếu công ty muốn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với bạn thì công ty phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo một trong hai loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn với thời hạn tối đa là không quá 36 tháng.

Kết luận: Từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Nếu hợp đồng lao động ban đầu được ký là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký trước đó hết hạn thì người sử dụng lao động có thể ký thêm tối đa 1 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn mới với người lao động. Nếu hết thời hạn 30 ngày mà người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động mới với người lao động thì hợp đồng xác định thời hạn trước đó sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Liên quan đến hợp đồng lao động, Bộ luật lao động 2019 vẫn có khá nhiều quy định mới mà người lao động cần phải biết như các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng lao động,lương, thưởng,...

Câu hỏi 1: Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có ký hợp đồng thử việc với công ty A trong vòng hai tháng chức danh là nhân viên kế toán. Đến ngày 30/11/2020 là sẽ kết thúc thời gian thử việc. Công ty có thỏa thuận với tôi nếu kết quả thử việc của tôi đạt yêu cầu thì công ty sẽ tiến hành giao kết hợp đồng lao động chính thức với tôi. Do kiến thức về pháp luật còn hạn chế, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về các các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng thử việc và các quyền lợi của tôi đối với hợp đồng này.  

     Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 về thử việc thì: " Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc."

     Thời gian thử việc sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

    - Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

    - Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

    - Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

    Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

     Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Liên hệ Luật sư tư vấn về: các loại hợp đồng lao động được ký từ năm 2021

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về các loại hợp đồng lao động được ký từ năm 2021 mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về các loại hợp đồng lao động được ký từ năm 2021. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]

Bài viết tham khảo khác:

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Kiều

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178