Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động 2023

Soạn thảo nội quy lao động theo quy định bộ luật lao động 2019. Những điểm cần lưu ý khi soạn thảo nội quy lao động cho doanh nghiệp

1. Nội quy lao động là gì?

       Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành. Nội quy lao động quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi vi phạm kỉ luật lao động, các hình thức xử lí kỉ luật tương ứng và quy định về trách nhiệm vật chất.

      Nội quy lao động được ban hành nhằm tạo ra và duy trì kỷ luật trong lao động của đơn vị và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đây cũng là căn cứ để doanh nghiệp duy trì trật tự và là cơ sở để xử lý vi phạm xảy ra.

2. Những doanh nghiệp nào cần ban hành nội quy lao động

Khoản 1 Điều 69, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc ban hành nội quy lao động đối với các doanh nghiệp như sau:

Điều 69. Nội quy lao động
Nội quy lao động tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

[…]

     Như vậy, theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp bắt buộc phải ban hành nội quy lao động, trong đó đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. 

     Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

     Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.Soạn thảo nội quy lao động

3. Nội dung cần có khi soạn thảo nội quy lao động

     Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chông cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định của pháp luật. 
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
 • Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

4. Tầm quan trọng của nội quy lao động

     Nội quy lao động được ban hành nhằm mục đích duy trì kỷ luật trong doanh nghiệp. Đặc biệt đây là căn cứ để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật người lao động khi có vi phạm. Hiện nay vấn đề tranh chấp trong quan hệ lao động ngày càng nhiều đặc biệt là các tranh chấp khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; tranh chấp về vấn đề kỷ luật lao động; tranh chấp về thời giờ làm việc, tranh chấp về tiền lương, tranh chấp về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động… Đối với những tranh chấp này chứng cứ Tòa án xem xét nhiều nhất chính là nội quy lao động. Từ nội quy lao động Tòa án sẽ xác định những vấn đề tranh chấp này bên nào có căn cứ hợp lý để giải quyết.

      Như vậy, nội quy lao động là một văn bản vô cùng quan trọng, người sử dụng lao động cần chú trọng trong việc soạn thảo văn bản này nhằm hạn chế tối đa những vấn đề tranh chấp không đáng có. Nội quy lao động đầy đủ và chi tiết sẽ giúp cho người lao động và người sử dụng dễ dàng áp dụng và xử lý trong trường hợp cần thiết.

Soạn thảo nội quy lao động

5. Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động

      Nội quy lao động là văn bản quan trọng và rất cần thiết đối với người sử dụng lao động. Trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong việc soạn thảo nội quy lao động có thể liên hệ cho chúng tôi. Luật Toàn Quốc có thể cung cấp dịch vụ soạn thảo nội quy lao động, bao gồm:

 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục đăng ký nội quy lao động;
 • Hướng dẫn soạn thảo nội quy lao động theo quy định pháp luật;
 • Đánh giá, kiểm soát tính hợp pháp của các quy định của nội quy lao động;
 • Đại diện cho khách hàng soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cũng như theo dõi kết quả đăng ký nội quy lao động;
 • Tư vấn, đăng ký thủ tục, hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động;
 • Cung cấp cho khách hàng mẫu nội quy lao động ngắn gọn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn soạn thảo nội quy lao động công ty cổ phần;
 • Tư vấn soạn thảo nội quy lao động công ty trách nhiệm hữu hạn.

6. Câu hỏi thường gặp về soạn thảo nội quy lao động:  

Có thể nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động bằng những cách nào?   

     Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (phương thức nộp hồ sơ mới);

– Nộp hồ sơ trực tiếp;

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Chi phí dịch vụ soạn nội quy lao động là bao nhiêu?

      Hiện nay mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau về ngành nghề kinh doanh, khác nhau về yêu cầu về thời gian làm việc, mức độ đánh giá hoàn thành công việc…. Chính vì vậy nhu cầu, mong muốn của các doanh nghiệp về sự chi tiết, đánh giá đối với người lao động sẽ khác nhau. Để biết được chi phí soạn thảo nội quy lao động, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Luật Toàn Quốc để trao đổi chi tiết về mong muốn; từ đó Luật Toàn Quốc có thể báo chi phí soạn nội quy lao động để khách hàng có thể nắm được. 

Nội quy lao động có bắt buộc phải đăng ký không?

     Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở lao động thương binh xã hội; Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện là Phòng lao động thương binh xã hội.

      Như vậy những trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì bắt buộc đăng ký nội quy lao động tại Sở lao động thương binh xã hội hoặc phòng lao động thương binh xã hội nơi có đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về soạn thảo nội quy công ty

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.