Soạn thảo nội quy lao động theo Bộ luật lao động mới

Soạn thảo nội quy lao động theo quy định bộ luật lao động 2019. Những điểm cần lưu ý khi soạn thảo nội quy lao động cho doanh nghiệp

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi đang có dự định thành lập công ty trong thời gian tới. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về việc soạn thảo nội quy công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư: 

Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo nội quy công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Nội quy lao động là gì?

     Nội quy lao động là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì trật tự, kỷ cương doanh nghiệp đồng thời góp phần điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nội quy lao động là cơ sở để người sử dụng lao động thiết lập kỷ luật lao động, đồng thời là căn cứ để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm nội quy. Không chỉ có ý nghĩa với người sử dụng lao động trong việc quản lý lao động, nội quy lao động còn là căn cứ để người lao động biết được các quyền và nghĩa vụ khác của mình bên cạnh các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động. Đây cũng là một trong những căn cứ giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình khi có tranh chấp phát sinh. 

Có thể hiểu một cách ngắn gọn: Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động có thẩm quyền ban quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi vi phạm kỉ luật lao động, các hình thức xử lí kỉ luật tương ứng và quy định về trách nhiệm vật chất.

2. Những doanh nghiệp nào cần có nội quy lao động

Khoản 1 Điều 69, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc ban hành nội quy lao động đối với các doanh nghiệp như sau:

Điều 69. Nội quy lao động
Nội quy lao động tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

[…]

     Như vậy, theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp bắt buộc phải ban hành nội quy lao động, trong đó đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. 

     Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

     Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

3. Thủ tục đăng ký nội quy lao động

    Sau khi soạn thảo xong nội quy lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện đăng ký nội quy lao động. Việc đăng ký nội quy lao động được chuẩn bị và thực hiện như sau:

3.1. Hồ sơ để đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

3.2. Trình tự đăng ký nội quy lao động

    Sau khi soạn thảo nội quy lao động và ban hành tại công ty, người sử dụng lao động phải tiến hành đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và phải tuân thủ theo trình tự luật định như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

4. Nội dung cần có trong nội quy lao động

     Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chông cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định của pháp luật. 
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
 • Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

5. Tải mẫu nội quy lao động

Hiện nay có rất nhiều khách hàng chưa nắm được những nội dung cần có trong bản nội quy. Bạn có thể tham khảo mẫu nội quy sau đây cho trường hợp soạn thảo nội quy lao động cho công ty cổ phần; nội quy lao động cho công ty trách nhiệm hữu hạn, nội quy lao động cho công ty hợp danh….

Nội quy công ty

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY LAO ĐỘNG

 – Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày ….. tháng ….. năm 20….; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động ngày …. tháng ….. năm 20…… và có hiệu lực từ ngày …../…../20……

– Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày …./…./20… của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất; và Nghị định số ……/20……/NĐ-CP ngày …./…./20…. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định …/20…./NĐ-CP

– Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất lao động trong doanh nghiệp: Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Giám Đốc, nay Giám đốc ban hành nội quy lao động trong doanh nghiệp như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

– Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại doanh nghiệp; quy định việc xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại tài sản của Công ty.

– Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian tập việc, thử việc, học nghề.

– Những nội dung quy định trong bản nội quy lao động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội TP.HCM xác nhận đăng ký.

NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG

I. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 1.Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi. 

Điều 1: Biểu thời gian làm việc trong ngày:

– Số giờ làm việc trong ngày: 8 tiếng.

– Số ngày làm việc trong tuần: 5.5 ngày.Từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy.

– Thời điểm bắt đầu làm việc trong ngày: 8h sáng

– Thời điểm kết thúc làm việc trong ngày: 5h chiều.

– Thời gian nghỉ ngơi trong ngày: 11h 30’ – 12h 30’

Điều 2: Ngày nghỉ hằng tuần:

Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

 Điều 3: Ngày nghỉ người lao động được hưởng nguyên lương

 1. Nghỉ lễ, tết  hàng năm:  Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Tết Dương Lịch: Một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).

Tết Âm lịch: Năm ngày (một ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch).

Ngày chiến thắng: Một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

Ngày Quốc tế lao động: Một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

Ngày Quốc khánh: Hai ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Bạn có thể tải mẫu nội quy lao động công ty tại:

>>>>soạn thảo nội quy lao động

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo nội quy lao động

Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo nội quy lao động, bao gồm:

 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục đăng ký nội quy lao động
 • Đánh giá, kiểm soát tính hợp pháp của các quy định của nội quy lao động
 • Đại diện cho khách hàng soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cũng như theo dõi kết quả đăng ký nội quy lao động
 • Tư vấn, đăng ký thủ tục, hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động
 • Cung cấp cho khách hàng mẫu nội quy lao động ngắn gọn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn soạn thảo nội quy lao động công ty cổ phần
 • Tư vấn soạn thảo nội quy lao động công ty trách nhiệm hữu hạn

Để được cung cấp dịch vụ Quý khách hàng có thể liên hệ theo một trong các cách thức sau đây:

 • Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900500;
 • Gửi yêu cầu được cung cấp dịch vụ về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật Toàn Quốc: số 463 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

7. Tình huống tham khảo:

Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi dự định sẽ thành lập vào thời gian tới với khoảng 15 lao động thì có cần phải ban hành nội quy công ty hay không, nếu có thì sau khi ban hành có cần thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền không?

     Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản và sau đó phải thực hiện đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, doanh nghiệp của bạn dự định sử dụng 15 lao động, do đó bắt buộc phải ban hành nội quy lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động công ty bạn phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội nếu được Sở Lao động – Thương binh và xã hội nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh ủy quyền. Đây cũng là một quy định mới liên quan đến nội quy lao động được áp dụng từ 01/01/2021.

8. Câu hỏi thường gặp về soạn thảo nội quy lao động:

 Có thể nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động bằng những cách nào?

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (phương thức nộp hồ sơ mới);

– Nộp hồ sơ trực tiếp;

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.