• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Từ năm 2021,tất cả NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, thêm 03 nội dung phải có khi xây dựng nội quy lao động mà người sử dụng lao động cần biết.

 • NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động khi sử dụng dưới 10 lao động từ năm 2021
 • NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động
 • Pháp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

 NSDLĐ PHẢI BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG 

Câu hỏi của khách hàng: Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Công ty tôi hiện dự định thành lập vào năm 2021 và sử dụng khoảng 9 lao động. Tôi được biết theo quy định hiện nay, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động. Không biết sắp tới quy định của pháp luật có sự thay đổi nào không. Rất mong nhận được phản hồi từ Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động như sau:

    Căn cứ pháp lý:

1.Hiểu thế nào về quy định NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động.

     Nội quy lao động là các quy định do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Nội quy lao động không chỉ cần thiết cho đơn vị sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa thiết thực với chính bản thân người lao động. Quy định về nội quy lao động có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động khi tham gia quan hệ lao động. 

    Theo pháp luật hiên hành, việc ban hành nội quy lao động là không bắt buộc đối với tất cả đối tượng người sử dụng lao động mà quy định này chỉ áp dụng với một số đối tượng nhất định do luật định. Tuy nhiên, từ năm 2021 quy định về vấn đề này đã cso một vài thay đổi, trong đó quy định tất cả NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động.

NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động

2. NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động từ năm 2021.

    Hiện nay, chưa có quy định bắt buộc tất cả NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, Bộ luật lao động 2012 mới chỉ quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động. Tuy nhiên, từ 01/01/2021 quy định về bắt buộc NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động đã chính thức được áp dụng đối với tất cả đối tượng người sử dụng lao động.

2.1. Hiện nay, NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

    Theo quy định của pháp luật hiện nay, nội quy lao động là điều không bắt buộc phải có đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động. Việc có ban hành nội quy lao động hay không đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động là tùy vào ý chí của người sử dụng lao động, hiện nay quy định về nội quy lao động được ghi nhận tại Điều 119 Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 119. Nội quy lao động
1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
b) Trật tự tại nơi làm việc;
c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

    Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản.

2.2. Từ năm 2021, sử dụng dưới 10 lao động NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động.

    Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sẽ tạo ra một số thay đổi trong quy định về pháp luật lao động so với Bộ luật lao động 2012. Điều 

Điều 118. Nội quy lao động
1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.
2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
b) Trật tự tại nơi làm việc;
c) An toàn, vệ sinh lao động;
d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
h) Trách nhiệm vật chất;
i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.
3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

     Như vậy, từ 01/01/2021 NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động (được hướng dẫn tại Điều 61 Nghị định 145/2020/NĐ-CP). Đối với trường hợp doanh nghiệp của bạn dự định thành lập vào năm 2021 nếu sử dụng 09 lao động thì vẫn bắt buộc phải ban hành nội quy lao động, tuy nhiên do doanh nghiệp của bạn sử dụng dưới 10 lao động nên việc ban hành nội quy lao động không bắt buộc phải bằng văn bản.

NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động

3. Từ năm 2021, NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động có thêm 03 nội dung mới.

     Bộ luật lao động 2019 không chỉ có sự điều chỉnh trong quy định về đối tượng người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động mà từ năm 2021 những nội dung chủ yếu phải có trong nội quy lao động cũng có sự điều chỉnh so với quy định hiện nay tại Bộ luật lao động 2012, cụ thể từ năm 2021 NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động và phải bổ sung thêm 03 nội dung sau:

 • Một là quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Hai là quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
 • Ba là quy định về người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: Là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

    Kết luận: Từ năm 2021, tất cả NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời khi ban hành nội quy lao động người sử dụng lao động phải bổ sung thêm 03 nội dung chủ yếu trong nội quy lao động theo quy định tại Bộ luật lao động 2019.

Tình huống tham khảo: Thưa Luật sư, tôi có vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Công ty tôi dự định thành lập vào đầu năm 2021 và sử dụng khoảng 15 lao động. Tôi được biết doanh nghiệp mình thuộc đối tượng phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản và phải thực hiện đăng ký nội quy lao động tại cơ quan có thẩm quyền. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi có thể đến cơ quan nào để tiến hành đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp mình. Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Câu trả lời của Luật sư: Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký nội quy lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký nội quy lao động như sau:

     Doanh nghiệp của bạn dự định thành lập vào đầu năm 2021, khi đó Bộ luật lao động 2019 đã chính thức có hiệu lực. Do đó việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động của công ty bạn phải được thực hiện theo quy định mới tại Bộ luật này. Sau khi xây dựng nội quy lao động theo quy định tại Điều 118 Bộ luật lao động 2019, bạn có thể thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật tại Điều 119, cụ thể như sau:

Điều 119. Đăng ký nội quy lao động
1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này.

     Như vậy, doanh nghiệp của bạn dự định sử dụng 15 lao động, do đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động bạn phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội nếu được Sở Lao động - Thương binh và xã hội nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh ủy quyền. Đây cũng là một quy định mới liên quan đến nội quy lao động được áp dụng từ 01/01/2021.

Liên hệ Luật sư tư vấn về: NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]

Bài viết tham khảo khác:

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Kiều

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178