Biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư được quy định cụ thể tại Điều 25 Thông tư 02/2016/TT-BXD,

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn:

Biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật nhà ở 2014
 • Thông tư 02/2014/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nội dung kiến thức về vấn đề biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư:

1. Hình thức biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư

Được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể:

 • Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo quy chế hoạt động của Ban quản trị, được lập thành biên bản, có chữ ký của thư ký cuộc họp, các thành viên Ban quản trị dự họp và có đóng dấu của Ban quản trị (đối với trường hợp có con dấu).
 • Trường hợp tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 50% số thành viên Ban quản trị thì kết quả cuối cùng được xác định theo biểu quyết của Trưởng ban hoặc Phó ban chủ trì cuộc họp (nếu vắng Trưởng ban), trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

Khoản 2 Điều 25 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định: quyết định được thông qua khi có tối thiểu 75% tổng số thành viên của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư tán thành đối với các trường hợp:

 • Đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành;
 • Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì;
 • Đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
 • Các đề xuất, yêu cầu của Ban quản trị đối với chủ đầu tư trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Các trường hợp khác do hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định.

Khoản 3 Điều 25 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định, đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thực hiện biểu quyết như sau:

 • Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị đồng ý, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng;
 • Trường hợp Ban quản trị cụm nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của cả cụm nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư đồng ý; nếu chỉ bảo trì phần sở hữu chung của một hoặc một số tòa nhà trong cụm thì phải được Trưởng ban và 100% số thành viên Ban quản trị là đại diện của một hoặc một số tòa nhà đó đồng ý, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng.

     Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề biểu quyết thông qua các quyết định của ban quản trị nhà chung cư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: