Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư phải có những nội dung gì?

Kiến thức cho bạn: Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư phải có những nội dung gì? Trả lời: Căn cứ Điều 9 thông tư 02/2016...Liên hệ tổng đài 1900 6500

Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Kiến thức của bạn:

     Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư phải có những nội dung gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
nội quy quản lý

                                                   Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư

Nội dung kiến thức:

     Căn cứ Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-BXD (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD) quy định về Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư như sau:

     “1. Các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy quản lý, sử dụng có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư, hội nghị nhà chung cư căn cứ vào mẫu Bản nội quy quy định tại Quy chế này để tham khảo xây dựng, thông qua Bản nội quy cho phù hợp với từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.

     2. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư có các nội dung chủ yếu sau đây:

     a) Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư;

     b) Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

     c) Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư;

     d) Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi thiết bị trong phần sở hữu riêng và việc xử lý khi có sự cố nhà chung cư;

     đ) Quy định về phòng, chống cháy nổ trong nhà chung cư;

     e) Quy định về việc công khai các thông tin có liên quan đến việc sử dụng nhà chung cư;

     g) Quy định về các nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư;

     h) Các quy định khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng nhà chung cư.

     3. Trường hợp chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, đính kèm hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ và công bố công khai Bản nội quy này tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà chung cư.

     4. Khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì hội nghị có thể xem xét, sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư do chủ đầu tư lập nhưng các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái với quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của Quy chế này. Sau khi họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị có trách nhiệm công khai Bản nội quy này tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà chung cư.”

     Như vậy, nhà chung cư buộc phải có Bản nội quy, quản lý sử dụng nhà chung cư để nhà chung cư được vận hành an toàn và đúng quy định pháp luật. Bản nội quy này do được xây dựng thông qua Hội nghị nhà chung cư lần đầu hoặc do chủ đầu tư xây dựng khi chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Tất cả chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Bản nội quy này.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc quaTổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: