Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình theo quy định

Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình theo quy định năm 2019.  Theo quy định tại Điều 363, 365, 366 BLTTDS 2015 thì thời gian giải quyết ly hôn

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT LY HÔN THUẬN TÌNH

Câu hỏi của bạn về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình

     Chào luật sư, Luật sư cho tôi xin hỏi: thời gian giải quyết ly hôn thuận tình theo quy định mới năm 2019? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình

2. Nội dung tư vấn về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình. Cụ thể bạn muốn biết thời gian giải quyết ly hôn thuận tình theo quy định mới năm 2019? Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Ly hôn thuận tình là gì?

     Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau: 

Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

     Như vậy, điều kiện để yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn là vào thời điểm viết đơn, ký đơn, gửi đơn, vợ chồng cùng tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc:

  • Đồng ý chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai bên;
  • Quyền trực tiếp nuôi con, cấp dưỡng;
  • Tài sản chung và nợ chung.

     Bên cạnh đó, nội dung thỏa thuận của vợ chồng cũng được xem xét sao cho bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người vợ và người con khi ly hôn.

     Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình

2.2. Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình theo quy định năm 2019

     Theo quy định tại Điều 363, 365, 366 BLTTDS 2015 thì trình thự giải quyết ly hôn thuận tình bao gồm rất nhiều giai đoạn. Mỗi môt giai đoạn lại có thời hạn giải quyết khác nhau. Cụ thể như sau:

* Bước 1: Nhận và xử lý đơn

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

– Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

+ Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự.

+ Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

– Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

+ Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí,

+ Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

+ Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

* Thông báo thụ lý đơn yêu cầu

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

*  Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

     Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, .Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 01 tháng;

     Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

     Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.

Kết Luận: Như vậy, thời gian giải quyết ly hôn thuận tình sẽ kéo dài từ 2 – 3 tháng.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời gian giải quyết ly hôn thuận tình quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh