Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Đồng Nai là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Đồng Nai là bao nhiêu. Quyết định 25/2016/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Đồng Nai [...]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở ĐỒNG NAI

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Đồng Nai là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa ở Đồng Nai

 1. Điều kiện tách thửa ở Đồng Nai là bao nhiêu?

     Điều 3 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Đồng Nai quy định điều kiện tách thửa ở Đồng Nai là:

 • Người sử dụng đất có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ; Giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
 • Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của loại đất theo quy hoạch được quy định
 • Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất mới hình thành sau khi hợp thửa và thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định. Thủ tục tách thửa trong trường hợp này phải được thực hiện đồng thời với thủ tục hợp thửa đất.
 • Đối với khu vực đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì người sử dụng đất được chia tách thửa đất theo quy hoạch. Trường hợp người sử dụng đất muốn chia tách, hợp thửa đất mà diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất tách mới và thửa đất còn lại khác với nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt, thì phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch đó.
 • Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định.
 • Trường hợp tách thửa đất ở; đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp nằm trong quy hoạch đất ở hiện hữu theo quy định để hình thành thửa đất mới mà một trong những thửa đất tách mới không tiếp giáp với lối đi hiện hữu, thì người yêu cầu tách tha phải dành một phần diện tích đất để làm đường vào thửa đất, kết nối với lối đi hiện hữu. Kích thước bề rộng đường vào thửa đất thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới) được phê duyệt. Trường hợp các quy hoạch nêu trên chưa được phê duyệt hoc nội dung phê duyệt không thể hiện rõ bề rộng đường giao thông, thì bề rộng đường vào thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng sáu mét (6m) đối với khu vực nông thôn, lớn hơn hoặc bng bốn mét (4m) đối với khu vực đô thị và diện tích đất bố trí làm đường này là đt sử dụng vào mục đích công cộng. Khi tiến hành đo đạc để thực hiện thủ tục chia tách tha, người sử dụng đất phải phối hợp với đơn vị có chức năng đo đạc thể hiện đường vào thửa đất trên bn vẽ chia tách thửa.
  diện tích tách thửa ở Đồng Nai

  diện tích tách thửa ở Đồng Nai

2. Diện tích tách thửa ở Đồng Nai 

2. 1 Diện tích tách thửa ở Đồng Nai đối với loại đất 

 • Các phường thuộc thành phố Biên Hòa: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 45m2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bng 36m2.
 • Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh: Diện tích tối thiểu đưc tách thửa lớn hơn hoặc bằng 55m2.
 • Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 65m2.
 • Các xã còn lại thuộc các huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 80m2.
 • Ngoài mức diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định nêu trên, đối với thửa đất ở tại các đô thị (các phường thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh và các thị trấn thuộc huyện) mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bng bốn phẩy năm mét (4,5m). Những khu vực còn lại (thửa đất tiếp giáp với đường hẻm) hoặc vị trí thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn mét (4m).

2.2 Diện tích tách thửa ở Đồng Nai đối với đất nông nghiệp

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa lớn hơn hoặc bằng 500m2.

2.3 Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất 

 • Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đã lập quy hoạch chi tiết xây dng đối với diện tích lớn hơn hoặc bằng hai héc ta (02 ha), quy hoạch tng thể đối với diện tích nhỏ hơn hai héc ta (02 ha) và phải có dự án đầu tư phù hp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ xây dựng và quy định của cơ quan qun lý về xây dựng. Diện tích tối thiểu được tách thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này.

   3. Các trường hợp không được tách thửa

     Điều 4 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Đồng Nai quy định các trường hợp không được tách thửa ở Đồng Nai là:

 • Không đm bo các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.
 • Toàn bộ thửa đất hoặc phần diện tích thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồđất hoặc thông báo thu hồđất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;
 • Phần diện tích còn lại của thửa đất không nằm trong quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất được tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo: 

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích tách thửa ở Đồng Nai Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: