Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 chứng thực Sơ yếu lý lịch

Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 chứng thực Sơ yếu lý lịchĐánh giá bài viết CÔNG VĂN 873/HTQTCT-CT năm 2017  Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành. BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ——- CỘNG HÒA […]

Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 chứng thực Sơ yếu lý lịch
Đánh giá bài viết

CÔNG VĂN 873/HTQTCT-CT năm 2017 

Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành.

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 873/HTQTCT-CT
V/v quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP). Sau hơn 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP , hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, qua theo dõi công tác về chứng thực và phản ánh của báo chí thời gian gần đây cho thấy, việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân được thực hiện không đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP , làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.

Để thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng) tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hp cơ quan, tổ chức vi phạm quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP trong việc chứng thực chữ ký trên Sơ yếu lý lịch của công dân, đề nghị Sở Tư pháp kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
– Các PCT (để biết);
– Trang TTĐT cửa Bộ (để đăng tải);
– Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
– Lưu: VT, CT(P).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Khanh

Bạn  có thể xem chi tiết Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 theo đường link dưới đây:

>>> Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Công văn 873/HTQTCT-CT năm 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 1900 6500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh