Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH DÙNG CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC Kiến thức của bạn:      Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định […]

 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH DÙNG CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kiến thức của bạn:

     Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

     Một trong những điều kiện để thành lập công ty du học nước ngoài là người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học, trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do bộ giáo dục và đào tạo cấp.

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học

     Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………

3. Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

4. Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

5. Số CMTND:………………………… Ngày cấp:……………….Nơi cấp:………………

6. Điện thoại:………………………………..; Fax………………………………………………..

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm được đào tạo tại cơ sở đào tạo, bằng, chứng chỉ được cấp …)

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Bằng/chứng chỉ được cấp

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm công tác tại cơ quan, chức vụ,…)

Thời gian

Cơ quan công tác

Chức vụ

Địa chỉ và Điện thoại

 

 

 

 

IV. THỜI GIAN, KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC:
V. KHEN THƯỞNG:
VI. KỶ LUẬT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG NƠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)

…….., ngày … tháng … năm …..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ghi rõ họ tên)

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: