Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên...vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên... tăng vốn điều lệ... thủ tục tăng vốn điều lệ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Câu hỏi của bạn về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

     Luật Sư cho tôi hỏi về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên như thế nào. 

     Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên như sau:

     1. Cơ sở pháp lí

     2. Nội dung tư vấn 

     2.1. Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

     Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản cho chủ sở hữu cam kết góp và ghi vào trong điều lệ của công ty ( chỉ có số vốn góp của chủ sở hữu ghi vào điều lệ ). Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của  mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

     2.2. Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.                  

     Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty.

     Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

    – Tăng vốn góp của thành viên : việc tăng vốn điều lệ thông qua chủ sở hữu chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

     – Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới : việc huy động vốn góp từ người ngoài công ty sẽ làm thay đổi mô hình công ty. Sau khi tiếp nhận thành viên mới, công ty phải thực hiện tổ chức quản lí theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP.

     2.3. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.

     Bước 1: Lập hồ sơ: hồ sơ bao gồm:

     – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ) gồm các nội dung sau:

     Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

     Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.  

      Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

     Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

    Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo phụ lục II.1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. 

     – Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty.

     Bước 2: Nộp hồ sơ.

     Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên đó.

     Bước 3: Tiếp nhận và xử lí hồ sơ.

    Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

     Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn từ người khác thì công ty TNHH một thành viên phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ Luật sư tư vấn về:  tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

  •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
  •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
  •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)