Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN2 Câu hỏi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:3 Câu trả lời về thủ tục thay […]

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Câu hỏi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Câu trả lời về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

2.1 Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổđông về việc thay đổi giám đốc trong trường hợp việc thay đổi làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

     Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi giám đốc không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

     Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

2.2 Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Bước 1: Nộp hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở KH&ĐT;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho cá nhân, tổ chức;

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho cá nhân, doanh nghiệp.

Bước 4: Trả kết quả;

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.