Suất tái định cư tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành

Suất tái định cư tối thiểu..giá tiền diện tích quy định về suất tái định cư tối thiểu do ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất thu hồi quyết định

SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Kiến thức cho bạn:

     Suất tái định cư tối thiểu theo quy định pháp luật hiện hành như thế nào.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Suất tái định cư tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành

     Một là, suất tái định cư tối thiểu được hiểu như thế nào

     Suất tái định cư được hiểu là phương án bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi đất ở mà phải thu hồi đất ở, nay được bồi thường bằng nhà ở tái định cư hoặc đất ở tái định cư. Điều 86 luật đất đai 2013 quy định việc Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở  được thực hiện như sau:

  • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

     Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

  • Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

     Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

  • Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
  • Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.  
Suất tái định cư tối thiểu

Suất tái định cư tối thiểu

     Hai là, một suất tái định cư tối thiểu được quy định cụ thể với diện tích, giá mua, thuê là diện tích, giá cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

     Điều này được ghi nhận cụ thể tại điều 27 của nghị định 47/2014/NĐ- CP như sau:

  • Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

     Trong đó: khoản 4 điều 86 luật đất đai quy định trường hợp người bị thu hồi về đất ở được bố trí tái định  mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ.

  • Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

     Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

     Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Chính sách bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở tại Hà Nội

     Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

     Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Suất tái định cư tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: