• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo như thế nào khi đã hưởng một lần: Vậy trong trường hợp này chồng bạn được bên trợ cấp thất nghiệp...

 • Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo như thế nào khi đã hưởng một lần?
 • mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp
 • Pháp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MỨC HƯỞNG NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LẦN TIẾP THEO

Câu hỏi của bạn:

    Chào luật sư. Em có một điều muốn hỏi luật sư. Chồng em ngày trước đóng bảo hiểm được hơn 4 năm thì nghỉ việc, đã được thanh toán 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chồng em lại tìm được việc làm và đóng tiếp bảo hiểm sau 2 tháng nghỉ việc.Tính đến nay chồng em lại đóng tiếp được 2 năm nữa. Nhưng do công việc không phù hợp nên chồng em nghỉ hẳn. Đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp đã được rồi, nhưng sau đó lại được báo là sẽ đòi lại số tiền đã hưởng 6 tháng ngày trước. Như vậy là thế nào. Xin luật sư tư vấn giùm em. Em xin cảm ơn ạ.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

 1. Quy định mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định cũ

   Căn cứ theo khoản 2 điều 82 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

"2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên."

    Vậy trường hợp của chồng bạn, chồng bạn làm được hơn 4 năm và được hưởng 6 tháng thất nghiệp và sau khi đang hưởng thất nghiệp chồng bạn có việc làm. Vậy trong trường hợp này chồng bạn được bên trợ cấp thất nghiệp chi trả một lần cho 6 tháng khi có việc làm. Cụ thể căn cứ theo điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Điều 87. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

"1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Có việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

d) Hưởng lương hưu;

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư;

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

i) Bị chết.

2. Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 82 của Luật này.

3. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau."

    Vậy theo Luật bảo hiểm xã hội cũ quy định thì sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần sau nữa.

    Vậy khoảng thời gian hơn 4 năm chồng bạn được hưởng 6 tháng sẽ không được tính cho lần sau. Và cho đến nay chồng bạn đã đóng được 2 năm. Nếu muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì cần đủ điều kiện theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật việc làm 2013. [caption id="attachment_38953" align="aligncenter" width="418"]mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp[/caption]

  2. Quy định mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

   Căn cứ theo điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

   Điều 49. Điều kiện hưởng

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

   Vậy điều kiện để được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các điều kiện chính sau:

 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng hoặc 36 tháng tùy từng trường hợp.
 • Có quyết định thôi việc ( chấm dứt hợp đồng, quyết định sa thải…)
 • Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định thôi việc.

   Và căn cứ theo khoản 4 điều 53 Luật việc làm quy định:

"4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp."

    Vậy cả hai quy định trên đều quy định thời gian được hưởng sẽ không được tính để hưởng cho lần sau nữa, nhưng không có trường hợp nào phải trả lại thời gian hưởng cho lần trước khi lần sau đi hưởng. Vậy việc trung tâm dịch vụ bảo chồng bạn cần trả lại 6 tháng trước đã hưởng là không đúng với quy định pháp luật. Chồng bạn có thể yêu cầu bên trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp văn bản nào quy định về vấn đề này.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Khi nào được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

   Tư vấn về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về Mức hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178