Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh và bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh và bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh: địa chỉ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp...

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH

Kiến thức của bạn: 

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh:

1. Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh:

     Bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động; mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Chính vì vậy mà việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia, đồng thời quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.

     Chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ Học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

     Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ở các quận trên địa bàn thành phố như quận 1, quận 2, quận Bình Thạnh, huyện Cần Giờ… Người lao động có thể đến bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào để có thể đăng ký bảo hiểm thất nghiệp nhằm phù hợp với điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động. Cụ thể ở huyện Bình Chánh, chưa có địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Vì vậy, người lao động có thể đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Bình Tân ở Trung tâm dạy nghề quận Bình Tân, địa chỉ 637 Tỉnh lộ 10 (Bà Hom), P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân. Số điện thoại liên hệ: 22243691.

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh

2. Nơi đăng ký bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh:

     Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội – Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014.

    Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tùy vào loại bảo hiểm xã hội mà mỗi loại có các chế độ khác nhau. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: hưu trí; tử tuất.

     Tại huyện Bình Chánh, người lao động có thể đăng ký bảo hiểm xã hội tại địa chỉ số 1, Đường số 4, Trung tâm Hành chính Huyện, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 37.602.303

       Để được tư vấn vấn chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn.