Khi nào được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Khi nào được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Cho em hỏi quyết định nghỉ việc của em là ngày 24/2 nhưng em mới nhận được sổ bảo hiểm cách....

KHI NÀO ĐƯỢC NỘP HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Câu hỏi của bạn:

   Cho em hỏi quyết định nghỉ việc của em là ngày 24/2 nhưng em mới nhận được sổ bảo hiểm cách đây 2 tháng. Như vây bây giờ em có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

  1. Điều kiện để được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  Căn cứ theo điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện để được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

  Điều 49. Điều kiện hưởng

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

  Và căn cứ theo điều 17 và 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

  Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

“1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 

b) Quyết định thôi việc; 

c) Quyết định sa thải; 

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. 

3. Sổ bảo hiểm xã hội. 

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. 

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. “

nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

   Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

“1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. 

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.”

   Vậy điều kiện để được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các điều kiện chính sau:

  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng hoặc 36 tháng tùy từng trường hợp.
  • Có quyết định thôi việc ( chấm dứt hợp đồng, quyết định sa thải…)
  • Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định thôi việc.

  2. Khi nào được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

    Trường hợp của bạn, quyết định thôi việc của bạn vào ngày 24/2:

    Thứ nhất, về thời gian đi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

    Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày có quyết định thôi việc ( ngày 24/2) bạn cần ra trung tâm dịch vụ việc làm để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tức trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 24/5 bạn phải làm hồ sơ để hưởng.

    Thứ hai, về điều kiện để nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

    Bạn cần đóng đủ từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng với hợp đồng xác định hoặc từ đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng với hợp đồng thời vụ. Trường hợp của bạn không cung cấp thông tin rõ ràng mình tham gia bảo hiểm được bao lâu và làm theo loại hình hợp đồng nào nên chúng tôi không thể tư vấn rõ ràng cho bạn được. Bạn có thể căn cứ phân tích trên để biết mình đủ điều kiện không. Trường hợp bạn không đủ điều kiện để hiện tại hưởng thì sẽ được cộng dồn để cho lần sau bạn đi hưởng.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết:

    Tư vấn về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

    Quy định về chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo