Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LÀM NHÀ Ở XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:

     Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật nhà ở 2014
  • Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nội dung kiến thức:

     Việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội được quy định tại Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội trong trường hợp nào?

     Được quy định tại Khoản 1 Điều 12, mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội được thực hiện trong trường hợp:

  • Trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở xã hội;
  • Có nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

     Khi đó cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để mua nhà ở này làm nhà ở xã hội.

2. Quy định về mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

     Được quy định tại Khoản 2 như sau:

     Thứ nhất, trường hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương thì Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc thực hiện phê duyệt nếu được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền;

     Thứ hai, trường hợp sử dụng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, Bộ công an thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cơ quan trực thuộc lập dự án để báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt hoặc thực hiện phê duyệt nếu được ủy quyền;

     Thứ ba, trường hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thì Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

     Nội dung dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội bao gồm vị trí, địa điểm, loại nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá mua bán nhà ở, các chi phí có liên quan, nguồn vốn mua nhà ở, phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, cơ quan ký hợp đồng mua bán nhà ở, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện dự án.

3. Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

     Được thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 3 sau đây:

Bước 1: Ký hợp đồng mua nhà nhà ở thương mại. Căn cứ vào nội dung của dự án đã được phê duyệt, cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại;

Bước 2: Bàn giao nhà ở. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở cho bên mua;

Bước 3: Chủ đầu tư nhận bàn giao và quản lý nhà ở.

Bước 4: Làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, người đứng tên trong Giấy chứng nhận là:

  • Bộ xây dựng đối với trường hợp nhà ở được mua bằng nguồn vốn ngân sách trung ương;
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với nhà ở được mua bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở xây dựng đối với nhà ở được mua bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: