Luật chia tài sản khi ly hôn 2019 mới nhất

Luật chia tài sản khi ly hôn 2019: Tòa án tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong việc phân chia tài sản chung, nếu không thỏa thuận được ...

LUẬT CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN 2019

Câu hỏi của bạn về luật chia tài sản khi ly hôn 2019

     Chào luật sư, Luật sư cho tôi xin hỏi: luật chia tài sản khi ly hôn 2019 được quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về luật chia tài sản khi ly hôn 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về luật chia tài sản khi ly hôn 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về luật chia tài sản khi ly hôn 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về luật chia tài sản khi ly hôn 2019

2. Nội dung tư vấn về luật chia tài sản khi ly hôn 2019

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về luật chia tào sản khi ly hôn 2019. Cụ thể bạn muốn biết về luật chia tài sản khi ly hôn 2019 được quy định như thế nào? Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Luật chia tài sản khi ly hôn 2019 được quy định ở những văn bản pháp luật nào?

     Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Hiện nay, vẫn chưa có một văn bản nào thay thế Luật này. Vì vậy, việc phân chia tài sản khi ly hôn Tòa án sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 59 của Luật này để giải quyết. 

     Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn còn được hướng dẫn rất cụ thể bởi Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được ban hành ngày 06/01/2016.

     Ngoài hai văn bản nêu trên, quy định về việc phân chia tài sản sau ly hôn còn phụ thuộc vào tài sản đó là tài sản gì? Do vậy, các bạn có thể tham khảo thêm các luật chuyên ngành. Về nguyên tắc, nếu trong cùng một thời điểm và cùng một vấn đề mà luật chuyên ngành có quy định khác với luật chung thì áp dụng luật chuyên ngành.

                          Luật chia tài sản khi ly hôn 2019

2.2. Quy định về việc phân chia tài sản khi ly hôn 2019

    Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

     Như vậy, theo quy định trên thì Tòa án sẽ tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong việc phân chia tài sản chung. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật: Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập vấn đề này được hướng dẫn rất cụ thể tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 01 năm 2016 của TANDTC-VKSNDTC-BTP.

      Thông tư liên tịch 01/2016 quy định khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cụ thể, trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

     Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc.

     Tóm lại: để tìm hiểu quy định về việc phân chia tài sản khi ly hôn năm 2019, bạn có thể tham khảo: Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Điều 7 Thông tư liên tịch số 01 năm 2016 của TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về luật chia tài sản khi ly hôn 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh