Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH 2019

Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH2 Câu hỏi của bạn về quy định về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính […]

Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH 2019
Đánh giá bài viết

Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

Câu hỏi của bạn về quy định về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

      Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

2. Nội dung tư vấn về quy định về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

     Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng ngành BHXH. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức về lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học; hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ về lý luận chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác.

     2.1 Điều kiện chung cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngành BHXH

     Điều 8 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định điều kiện chung cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất:Đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức hoặc lao động hợp đồng (đã qua thời gian thử việc) trong chỉ tiêu biên chế.

     Thứ hai: Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng;

     Thứ ba: Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Thứ tư: Không trong thời gian xem xét kỷ luật, đình chỉ công tác, đối tượng bị điều tra, kiểm tra, trong thời gian thi hành kỷ luật, đang nghỉ chế độ chính sách theo quy định.

     Thứ năm: Có đủ sức khỏe và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng khóa học và cơ sở đào tạo.

Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

     2.2 Điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH

     Điều 10 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: Việc cử công chức, viên chức đi đào tạo lý luận chính trị phải căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

     Thứ hai: Các chức danh được cử đi học cao cấp lý luận chính trị: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; chuyên viên cao cấp và tương đương; Trưởng phòng, Giám đốc BHXH huyện trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Ban và lãnh đạo BHXH cấp tỉnh.

     Thứ ba: Các chức danh được cử đi học trung cấp lý luận chính trị: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện; chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện.

      Như vậy, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội muốn được cử đi đào tạo lý luận chính trị thì trước hết phải đáp ứng điều kiện chung khi cử công chức, viên chức đi đào tạo bòi dưỡng sau đó, phải đáp ứng đủ những điều kiện cụ thể nêu trên.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện cử công chức đi đào tạo lý luận chính trị ngành BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung